Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
Bild: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

S vilseleder i debatten om sjukvården

När Socialdemokraterna Bijan Zainali och Louise Åsenfors tar till orda om sjukvården så nöjer de sig inte med att bara vilseleda läsarna.
Replik på "Att flytta ansvaret till annan ort löser inte problemet, KD".

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Insändaren är dessutom behäftad med direkta felaktigheter.

Zainalis och Åsenfors påstående om att sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR) skulle vara underfinansierad eller att marknaden skulle vara problemet har ingen förankring i verkligheten. Sjukvården i VGR har betydligt fler anställda än när Socialdemokraterna lämnade ifrån sig makten 2014. Den absoluta merparten av vården drivs i regionens egna verksamheter. Men utan avtal med privata vårdgivare hade vårdköerna idag varit ännu längre. Likaså är Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab populära vårdval där makt flyttats från politikerna till medborgarna som själva väljer utförare.

Något som varit utmärkande för Socialdemokraternas agerande under de senaste två mandatperioderna är deras ekonomiska lättsinne. Deras budgetar må fungera i opposition men att skala ner buffertarna till ett minimum och slänga principer för god ekonomisk hushållning åt sidan bygger inte sjukvården stark. De gör inte heller de återkommande ickeprioriterade utgiftsökningar S röstat igenom med SD och V.

Vore Socialdemokraternas politik lösningen på sjukvårdens problem borde det av S i decennier styrda Region Västerbotten vara en lysande fyrbåk i det svenska sjukvårdslandskapet. Så är det inte! Statistiken över köerna inom områdena ryggkirurgi, urologi och öron-näsa-hals i Västerbotten under perioden 2015-2019, alltså innan pandemin, är ingen munter läsning. Andelen som fick vänta längre än 90 dagar låg inom de nämnda områdena på mellan 53 procent och 64 procent. Vårdköer är således ett problem, oavsett politisk majoritet, och slår med varierande styrka igenom i alla regioner. Dessutom varierar kvaliteten på den vård som utförs i regionerna på ett oacceptabelt sätt.

Sverige behöver därför en sjukvårdsreform som tar sitt avstamp i de verkliga problemen. Sveriges läkarförbund skriver i ett pressmeddelande den 12 april 2021:

”Vi ser idag stora brister i sjukvården när det gäller samordningen kring sjukhusinvesteringar, utbildning, kompetensförsörjning och IT-infrastruktur för att ta några exempel. Det är inte hållbart att det hanteras av 21 regioner på 21 olika sätt”. Kristdemokraterna delar denna uppfattning.

Att Zainali och Åsenfors försöker dribbla bort de verkliga problemen för inte debatten framåt. Samverkan är ett honnörsord inom politiken men i skarpa lägen har resultatet oftast blivit en pajkastning mellan olika sjukvårdsadministrativa nivåer. Sjukvården behöver därför ett statligt huvudmannaskap som tar sig an den ojämlikhet som idag är en realitet i Sverige.

Stefan Svensson (KD)

Regionrådskandidat

Maria Nilsson (KD)

Regionkandidat