Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Den största satsningen i modern tid på sjöfart och järnväg ska göras, tack vare regeringen, menar debattörerna. Bild: Johan Nilsson / TT

Västra Sverige ska bli starkt och hållbart

Regeringen har fattat beslut om en nationell plan för infrastrukturen för åren 2018–2029. Det är en satsning på totalt 700 miljarder och är den största sjöfarts och järnvägssatsningen i modern tid samt satsningar på flera vägsträckningar och upprustning av mindre vägar. Den största satsningen i vårt närområde är Slussarna i Göta Älv.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sjöfarten är ett miljövänligt sätt att transportera varor och därför viktig att utveckla för att minska utsläppen från vägtrafiken. Sjöfarten är också samhällsekonomiskt lönsam, då den minskar slitaget på vägar och därmed minskar behovet av nyinvesteringar för att klara tunga transporter.

Vänersjöfarten är också viktig ur regionalpolitisk synpunkt. Den är en betydande näring tillsammans med hamnarna runt Vänern. Det transporteras omfattande volymer gods till och från företag kring sjön. Vägnätet och järnvägen skulle inte klara den ökade belastningen om Vänersjöfarten upphörde. Den motsvarar över 110 000 lastbilstransporter.

Reinvesteringar planeras även på flera mindre järnvägar så som Älvsborgsbanan med ny järnvägsbro i Vänersborg och spår Öxnered-Håkantorp samt kraftföringsåtgärder Kil-Öxnered och upprustning av Melleruds stationsområde.

Vårt fokus kommer nu att vara att utbyggnaden av Europaväg 45 från Vänersborg och norrut måste fortsätta genom Dalsland. Väl fungerande infrastruktur är avgörande för såväl företag som boende i Dalsland. I planen finns det åtgärder Tösse-Åmål så nästa del som behöver åtgärdas är Vänersborg-Mellerud.

Jörgen Hellman

S riksdagsledamot

Paula Holmkvist

S riksdagsledamot

Marie Dahlin

S Kommunstyrelsens ordförande Vänersborg

Tommy Johansson

S Kommunstyrelsens ordförande Mellerud