Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Varför ta bort profilklasserna i Vänersborg?

Rektorerna har beslutat att lägga ner profilklasserna i musik, bild och idrott i årskurs 7-9 för att därmed skapa en organisation för ökad måluppfyllelse och ökad likvärdighet inom och mellan enheter.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Ingen motsätter sig likvärdighet för alla barn, men behöver rättvist alltid vara lika?

Varför ta bort något som genererar bättre resultat än på andra skolor? (Vänerparken når trots allt bara rikssnittet). En trygg skolmiljö där ungdomarna får vara sig själva och får möjlighet att i några minuter extra i veckan syssla med det de brinner för. Hur kan man fatta ett beslut om nedläggning när det inte ens finns något alternativ framtaget inför 2018 hur likvärdighet ska uppnås. Varför inte lära av framgångsfaktorerna eller erbjuda fler profilklasser?

På klagomål som flera av oss sänt in har förvaltningen svarat: "Vi kommer att försöka erbjuda på alla skolor att man ska kunna lägga mer tid på sitt intresse." På frågorna om hur stor budget som avsatts till respektive skola för utökade kostnader gällande elevens val och vilket analysunderlag som finns inför beslutet har inget svar lämnats.

Alla barn i kommunen borde självklart få möjlighet till mer estetiska ämnen. De förbättrar enligt hyllmeter av forskning den psykiska hälsan, förmåga och motivation till att lära. Finland, Kanada och Sydkorea ligger i topp i internationella undersökningar och satsar på estetik och kreativitet i skolan, vilket stärker elevernas kritiska tänkande, förbättrar språkinlärning, särskilt skriva och läsa, och också matematikresultaten. Finland och Kanada har de bästa skolresultaten och har insett värdet av estetiska lärprocesser. Alla lärarstudenter måste läsa estetiska ämnen.

Vi är en musikkommun, eller? Betyder det ingenting? Vi gör fantastiska avtryck i Sverige, Europa och världen. Vi har en dansscen som växer fram, en musikskola med stort engagemang från lärare, elever och föräldrar, en orkesterklass, ett föreningsliv.

Så politiker – ni kan göra det enkelt för er och luta er till skolförordningen att det är ett rektorsbeslut. Vi som röstar på er hoppas att ni utifrån huvudmannaansvaret gällande att ge förutsättningar för god måluppfyllelse påverkar förvaltningen att häva beslutet till dess att åtminstone ett konkret alternativ finns framtaget med budgettillskott för att skapa möjlighet för estetiska val för alla. Konsekvensen av beslutet kan annars bli att vi gör det sämre för alla elever, vilket vore katastrof!

Nina Schmid

Per-Åke Warg

Sophia Wikström

Bengt Andersson, ordförande Vänersborgs Musikförening

Joakim Johansson, General Manager/Marketing Director, Universal Music Stockholm

Bosse Tallbo, ordförande Vänersborgs Hockey Club

Lars Mossberg, ordförande Rugbyklubben

Ingemar Ljung, ägare Quality Hotell Vänersborg

Anton Hård af Segerstad

Ulf Wadenbrandt

Mattias Sjöström

Håkan Lind

Bo Knutsson

Lars Boberg

Peter Johansson

Lars Salonen