Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Moderaterna vill skapa en rättvis skatterättsligprocess

Det finns idag företag och privatpersoner som väljer att inte processa mot Skatteverket utifrån att de anser sig vara dåligt rustade för att klara en juridisk strid mot en så stor myndighet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det finns idag företag och privatpersoner som väljer att inte processa mot Skatteverket utifrån att de anser sig vara dåligt rustade för att klara en juridisk strid mot en så stor myndighet. Skälen är främst två: 1) man har inte de ekonomiska musklerna för att anlita juridisk hjälp i eventuellt utdragna juridiska processer, 2) företaget/individen har inte den juridiska kompetensen själv. Och skulle man som företag våga satsa på en rättsprocess och vinner, finns det fall där företagaren fått rätt och ersatts med så lite som 9% av de reella kostnaderna.

Ett problem är att bevisa när Skatteverket gjort fel bedömning i sina beräknade krav. Därutöver har skattemyndigheten rätt att driva in via kronofogde det de anser att motparten är skyldig staten innan eventuell tvist är avslutad. Detta försätter företag och individer i trångmål vad gäller likvida medel, och därmed medverkar staten i att skapa en obalans i fungerande företag. I värsta fall försätts de i konkurs, samt för den enskilda individen kan stora delar av dennes ägor drivas in och säljas av. Är det så vi vill att förutsättningarna skall se ut för våra små företag och privatpersoner? Enligt oss Moderater, absolut inte!

För de företag och privatpersoner som inte har de muskler i form av kunskap i skatterätt eller ekonomi för att anlita en som har, är således utelämnade till hjälporganisationer som tar sig an ett fåtal ärenden utan kostnad. Sedan cirka ett år tillbaka har en organisation vid namn Rättvis skatteprocess hjälpt både privatpersoner och småföretag. Denna organisation beskriver sig själv på följande vis: ”Rättvis skatteprocess är en oberoende insamlingsstiftelse som kostnadsfritt hjälper privatpersoner och småföretagare som blivit orättvist behandlade i skatteprocessen att tillvarata sina rättigheter.”

Vad denna organisation gör är minst sagt heroiskt för de berörda, men man måste ställa sig frågan om det är så här en rättsstat skall fungera. Om inte rätten till att försvara sig står var och en möjligt, blir det svårt, om inte omöjligt, att se dagens rättssystem som tillgängligt för dem som det är skapat att hjälpa.

Enligt statistik från SCB så skapas 3 av 4 jobb inom den privata sektorn, det vill säga privat företagande i olika former. Att en sektor i denna storleksordning, som ger långt fler jobb än den offentliga, står utan rättshjälp borde ses som ett rättshaveri i sig.

Vi Moderater vill skapa trygghet även för den lilla företagaren samt privatpersoner och vill därmed se över hur man på bästa sätt kan öppna upp för rättshjälp inom skatterättsliga processer. Att skatteverkets arbetsordning även behöver ses över är att se som självklar, då en felaktig ordning fäller individ och företag på förhand, vilket i slutändan kan visa sig vara direkt felaktigt beslutat.

Fatima Petersson

moderata kvinnorna, Trollhättan

Carin G Ramnekär

kommunalråd (M) Uddevalla

Linda Jansson

ordförande Moderata kvinnorna Västra Götaland Norra