Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: JONAS EKSTRÖMER / TT
Bild: JONAS EKSTRÖMER / TT

Är det lönt att lämna in anonym orosanmälning om att barn far illa?

Det kan vara fråga om vanvård av olika slag till exempel bristande omsorg, uppfostran, tillsyn och/eller ett våldsamt beteende, menar signaturen.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

När ett barn far illa i sitt hem på grund av förälders/vårdnadshavares brister så kan vi andra göra en orosanmälan till Socialförvaltningen. Det kan vara fråga om vanvård av olika slag till exempel bristande omsorg, uppfostran, tillsyn och/eller ett våldsamt beteende.

En anmälan kan ske anonymt. En sådan anmälan borde naturligtvis bedömas ha samma dignitet och handläggas som en namnundertecknad anmälan.

Det kan finnas flera olika skäl varför anmälaren väljer att vara anonym, men vanligtvis beror det på en välgrundad rädsla för att bli utsatt för våldsamma hämndaktioner från den utpekade ”bristande föräldern”.

Under flera år har flera, olika, anonyma orosanmälningar gjorts till Socialförvaltningen i Trollhättan angående några specifika barns mycket oroliga hemförhållanden och om förälderns bristande handhavande och dito ansvarstagande.

Ingen av dessa anmälningar har lett till att någon utredning har utförts. Socialförvaltningen har informerat den utpekade föräldern om att orosanmälan har skett och om dess innehåll. Efter ett samtal med föräldern har det vid varje tillfälle beslutats att inte starta någon utredning, vilket i sin tur har medfört att föräldern uppfattade detta som att hen har bedömts vara en "bra förälder".

Frågor till Socialförvaltningen:

– Hur handläggs anonyma orosanmälningar?

– Bedöms dessa ha mindre trovärdighet jämfört med undertecknade anmälningar?

– Vad krävs för att en anmälan ska leda till att utredning sker?

– Vad händer, generellt sett, med anonyma anmälningarna som har gjorts under tidigare år?

– Finns det någon statistik över hur många anmälningar som kommer in under ett år och hur många som leder till en utredning?

Önskar få mina frågor besvarade skriftligen på denna sida. Detta eftersom de personer som under årens lopp har gjort olika anonyma anmälningar och på det sättet har visat stor medmänsklighet och omtanke för barnens väl och ve men även vi andra borde få veta om det ens är ”lönt” att lämna in en anonym anmälan.

Anonyma N. N.

Svar direkt:

– Hur handläggs anonyma orosanmälningar?

Alla inkomna orosanmälningar handläggs på samma sätt oavsett om de är anonyma eller inte. Efter att socialtjänsten fått in en orosanmälan görs det en akut skyddsbedömning inom 24 timmar. Det betyder i regel att vi omedelbart reagerar på en anmälan och bedömer om det finns ett missförhållande och i så fall hur allvarligt det är. Finns misstanke om att barnet är utsatt för våld inleds en utredning direkt, i annat fall genomförs en förhandsbedömning som får ta max fjorton dagar.

Om socialtjänsten efter förhandsbedömningen bedömer att det finns risk för missförhållanden inleder vi en utredning. Utredningen innebär att vi intervjuar familjemedlemmar, närstående, skolpersonal och så vidare för att få en samlad bild av barnets situation.

– Bedöms dessa ha mindre trovärdighet jämfört med undertecknade anmälningar?

För att göra en orosanmälan behöver man inte ha bevis. Det räcker att man misstänker att det finns ett missförhållande för att anmälan ska tas på allvar. Om man anmäler som privatperson får man vara anonym, men om man gör en orosanmälan i sin yrkesroll måste man uppge sitt namn och var man jobbar. Anonyma anmälningar bedöms således inte ha mindre trovärdighet jämfört med undertecknade anmälningar.

– Vad krävs för att en anmälan ska leda till att utredning sker?

Om socialtjänsten efter förhandsbedömningen bedömer att det som framkommit vid anmälan kan föranleda en åtgärd av socialnämnden inleds en utredning.

– Vad händer, generellt sett, med anonyma anmälningarna som har gjorts under tidigare år?

Samtliga inkomna anmälningar där utredning inte inletts förvaras i en kronologisk pärm. De anmälningar som lett till utredning förvaras i barnets personakt.

– Finns det någon statistik över hur många anmälningar som kommer in under ett år och hur många som leder till en utredning?

Under förra året inkom det 3925 orosanmälningar, varav 1039 ledde till en utredning. 266 av de 3925 inkomna anmälningarna kom från anonyma anmälare.

Malin Hedelin

Områdeschef Trollhättans stad