Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Andreas Olsson
Bild: Andreas Olsson

Åkerlund måste träda fram om slussarna – för stadens välmående

Det har skrivits flera artiklar och insändare om slussarna den senaste tiden, men ändå är det förvånansvärt tyst från kommunledningen.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Bygget i Trollhätte kanal är ett miljardprojekt som får stora konsekvenser på stadens utformning, dess invånare, familjer, villor, byggnadsminnen, kultur, natur och infrastruktur. Trafikverket utreder just nu tre dragningar och beräknas vara färdiga med konsekvensbeskrivningarna i höst. Efter samtal med Trafikverket är det tydligt att de tar sin uppgift på allvar och gör gedigna utredningar så kommunen ska få så bra beslutsunderlag som möjligt. Men från kommunen hör man ingenting, för de verkar redan ha bestämt sig. Olyckligtvis låter man tjänstemännen agera måltavla och låter dom hävda att en dragning redan är förankrad med invånarna med argumentet att man antagit en översiktsplan.

Kommunledningen och tjänstemännen vet att den antagna översiktsplanen är baserad på åtgärdsvalstudien av Trafikverket 2013, vars slutsats är att det är möjligt att bygga ny slussled, inte var den ska byggas. För då var ingenting bestämt. Samma ledning och tjänstemän vet att översiktsplanen inte är ett juridiskt bindande dokument och knappt når utanför kommunhusets väggar. Samma ledning och tjänstemän vet att Trafikverket inte förrän 2018/19 börjat utreda var slussarna ska byggas. Samma ledning och tjänstemän kan således inte alls hävda att dragningen är förankrad med invånarna.

Men varför är det så tyst? Var är den politiska ledningen? Paul Åkerlund, du måste träda fram bakom tjänstemännens skugga! När ett projekt påverkar hela staden kan du inte vara tyst. Du måste visa att du finns. Visa att du vill ta del av och förstå Trafikverkets analyser. Visa att du kan samarbeta. Visa att du kan se lösningar och möjligheter, inte hinder, för staden och människorna. Visa att du kan resonera, diskutera och kompromissa. Visa att du vill Trollhättan och invånarnas bästa. Visa att du inte vill bryta upp familjer, deras liv och vardag, barns skolgång och vänner, pensionärer, människors hälsa och ekonomi. Visa att du vill att familjer ska ha rätten att bestämma över sina liv. Visa att du kan hålla ihop staden. Visa att du inte polariserar. Visa att även politiker kan ta beslut på faktabaserat underlag. När slussprojektet är över behöver du ha gjort allt du kunnat för att resultatet skulle bli så bra som möjligt. Det arbetet måste göras nu!

Den pågående tystnaden göder bara politikerförakt.

Familjer i Skoftebyn

Svar direkt:

Hej familjer i Skoftebyn! Jag har stor förståelse för att den här frågan berör och engagerar och att ni vill ha tydliga svar på vad som väntar i framtiden. I dagsläget har inte jag, eller någon annan, de svar som jag tror att ni önskar.

Att bygga nya slussar i Trollhättan är, som ni skriver, ett enormt projekt med omfattande konsekvenser för kommunen – oavsett var de placeras. Det bästa alternativet för hela Trollhättan hade varit att de nuvarande slussarna renoverades, just för att minimera konsekvenserna som blir till följd av att nya måste byggas. Det här är enligt Trafikverket tyvärr inte möjligt och det måste vi förhålla oss till. Det innebär att ett beslut om en ny slussdragning behöver fattas och det blir under senare delen av 2021 efter att Trafikverket har presenterat allt utredningsunderlag och genomfört ett samråd, där alla berörda har möjlighet att tycka till.

Den inriktningen som funnits sedan tidigare och som grundar sig i vår översiktsplan från 2013, där alla partier var överens när den antogs, är en ny dragning av nya slussar bredvid den befintliga slussleden. Då vi inte haft tillgång till något annat underlag eller fakta från Trafikverket har det känts självklart att hålla fast vid den. Det är heller inte helt korrekt att inga fortsatta utredningar eller diskussioner har förts kring den dragning som Trafikverket pekat ut i sin åtgärdsvalsstudie och som vi lyft in vår översiktsplan. 2016 fick vi ta del av kompletterande utredningsmaterial vars syfte var att fördjupa beslutsunderlaget inför den kommande åtgärdsplaneringen. Vid senare tillfälle har Trafikverket själva mött trollhätteborna under eventet Slussens dag för att informera om slussombyggnationen. I materialet som då delades ut står det ”De framtida slusslägena ligger i direkt närhet till dagens slussar. För sluss 2 i Trollhättan utvärderar utredningen flera alternativa lägen, såväl väster och öster som runtom dagens slussläge. Så påståendet att Trafikverket påbörjat utreda nya slussar 2018/19 är absolut inte korrekt. Trafikverket har alltså tidigare i den så kallade ”Hallmanutredningen” förordat alternativ Syd eller ”Skoftebyförslaget” vilket också de ekonomiska beräkningarna bygger på som en del av den nationella infrastrukturplanen, antagen av Sveriges riksdag.

Trollhättans stads roll i det här, både från tjänstemanna- och politikersidan, är att säkerställa att Trollhättans intressen värnas. Vi behöver vara lyhörda för vad våra invånare säger. Vi tar inte lätt på att detta kan komma att påverka bostäder, familjer och vardagsliv. Vi tar heller inte lätt på hur det kan komma att påverka byggnadsminnen, kulturmiljöer, centrala rekreationsområden och besöksnäringen och detta är av stort intresse för Trollhättans invånare, något som påtalats vid många tillfällen till oss i politiken. Det står helt klart att olika perspektiv och intressen ställs emot varandra och inget alternativ som Trafikverket har föreslagit innebär ett enkelt beslut.

Trollhättans stad har planmonopol, vilket betyder att det är vi som ska ge ett planbesked för att möjliggöra byggnationen av de nya slussarna. Att ge planbesked är ett politiskt beslut, där en majoritet behöver vara överens för att det ska bli gällande. Vägen fram till ett beslut under senare delen av 2021 innebär att vi alla, politiker som tjänstemän och även invånare och andra aktörer som blir berörda, behöver sätta oss in i det underlag som Trafikverket lägger fram och föra en dialog om vilken lösning som blir den bästa – för hela Trollhättan.

Paul Åkerlund (S)

Kommunstyrelsen ordförande