Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

 Bild: Johan Nilsson/TT
Bild: Johan Nilsson/TT

Återupprätta tryggheten i Sverige!

Sverige behöver en kriminalpolitik som värnar människors trygghet och säkerhet. Fler utsätts för allvarliga brott och fler oroar sig för att utsättas för brott. För få sexualbrott utreds och klaras upp. Samtidigt sjunker förtroendet för rättsväsendet. Denna utveckling måste vändas. Tryggheten måste återupprättas!

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

I den Nationella trygghetsundersökningen från BRÅ konstateras att utsattheten för sexualbrott har ökat kraftigt under de senaste åren. Antalet anmälda våldtäkter ökade för tredje året i rad - totalt anmäldes 7 958 våldtäkter förra året. Fler än var tredje (!) ung kvinna uppgav att de någon gång under året utsatts för ett sexualbrott. Bland kvinnor i åldern 20–24 år uppger 42 procent att de ofta valt en annan väg, för att de känt sig otrygga och oroliga för att utsättas för brott.

Våldtäkter och andra sexualbrott är allvarliga brott och de ökar. Det är vår skyldighet att göra allt som står i vår makt för att förhindra dessa brott, liksom att lagföra och straffa de skyldiga.

Det behövs kraftiga satsningar för att stärka vårt rättsväsende. Om rättsväsendet inte fungerar fullt ut sviker staten ett av sina mest grundläggande åtaganden. Då riskerar den enskilde individen att tappa tilltron till statens grundläggande funktioner, vilket undergräver samhällskontraktet mellan medborgare och stat.

Från Moderatkvinnorna ser vi behov av en rad åtgärder för att öka tryggheten i det offentliga rummet och motverka sexualbrotten:

– Fler poliser och en ökad polisnärvaro i hela landet.

– Förstärk polisens utredningsverksamhet för sexualbrott.

– Skärpta straff och slopad preskriptionstid vid våldtäkt och andra allvarliga sexualbrott.

– Fler brott ska leda till utvisning. Utländska våldtäktsmän ska kunna avtjäna straffet i hemlandet alternativt utvisas efter avtjänat straff.

Vi Moderatkvinnor tar dessa frågor på yttersta allvar och vi har de politiska förslag som behövs för att återupprätta tryggheten i vårt land!

Åsa Ågren Wikström

Styrelseledamot Moderatkvinnorna Sverige

Carin Ramneskär

Vice ordförande Moderatkvinnorna Region Västra Götaland