Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det gynnar både Västra Götalands näringsliv och miljön, skriver Mats Björs, generalsekreterare Brandskyddsföreningen. Bild: Johan Hallberg
Det gynnar både Västra Götalands näringsliv och miljön, skriver Mats Björs, generalsekreterare Brandskyddsföreningen. Bild: Johan Hallberg

Ökad kunskap kan minska antalet bränder

Det gynnar både Västra Götalands näringsliv och miljön, skriver Mats Björs, generalsekreterare Brandskyddsföreningen.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

2021 skedde 637 bränder i verksamheter i Västra Götaland, varav många hade kunnat undvikas med rätt förebyggande åtgärder och ökad kunskap. För att minska antalet bränder behöver företag höja kompetensen internt och ha en ledning som är engagerad i arbetet med risk- och krishantering. Det gynnar både Västra Götalands näringsliv och miljön, skriver Mats Björs, generalsekreterare Brandskyddsföreningen, med anledning av den pågående Brandskyddsveckan.

I snitt inträffar tio bränder om dagen i olika verksamheter i Sverige, totalt 3 593 under 2021. 637 av dessa bränder var i Västra Götaland. Bränder kan bli ekonomiskt förödande och få långtgående konsekvenser. Förutom direkta kostnader i form av produktionsavbrott finns risk för långsiktiga effekter som förlorade marknadsandelar, ett sargat varumärke samt påverkan på människor och miljö.

Utredningar av bränder visar i princip alltid att en brand beror på en kedja av händelser, ofta med avvikelser från säkerhetsregler – som var för sig inte är kritiska men då de länkas samman slutar med en brand. Att skapa en förståelse för verksamhetens brandrisker gör det lättare att motivera medarbetare att följa och prioritera regler och rutiner.

Genom ett förebyggande arbete och att konsekvent se över sitt systematiska brandskyddsarbete skapar man bra förutsättningar för en robust verksamhet. Man bör också kontinuerligt öva för krissituationer och på så sätt vara förberedd om det blir brand.

Det finns lagstiftning för hur ett företag ska bygga upp sin brandsäkerhet, men att bara följa minimikraven i lagstiftning räcker inte för att skapa ett robust brandskydd. För att långsiktigt undvika avbrott i verksamheten finns ofta ett behov av högre ambitionsnivå och en mer regelbunden överblick på brandsäkerheten – samt proaktiva och medvetna åtgärder från en engagerad företagsledning.

Just nu pågår Brandskyddsveckan, som är ett initiativ av Brandskyddsföreningen, med målet att öka kunskapen om hur bränder kan förebyggas i företag och organisationer. Därför har vi tagit fram åtta grundbultar för brandsäkerhet för att hjälpa företagsledningar att minimera risk och skada när branden väl slår till.

1) Var en engagerad och medveten företagsledning

2) Utgå från verksamhetens risker

3) Utse en brandskyddsansvarig

4) Arbeta med regler och rutiner för riskhantering

5) Informera och utbilda personalen

6) Gör systematiska kontroller av brandskyddet

7) Planera för det oplanerade - hur hanterar ni en kris?

8) Ha ett bra nätverk och god dialog med relevanta parter

Mats Björs,

generalsekreterare Brandskyddsföreningen