Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt TTELA
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
 Bild: Anders Wiklund/TT
Bild: Anders Wiklund/TT

Ökad risk för våld i nära relation

Forskarvärlden har försökt att förklara varför en person använder våld i nära relation. Det har funnits olika ingångar i forskningen, till exempel biologi, psykisk ohälsa, samhällsstrukturer, maskulinitetsnormer.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Forskare har tittat på individuella faktorer som samverkar med samhällsstrukturer. Vi vet att alkohol, droger och psykiatrisk sjukdom ökar risken

Det är svårt att hitta någon enda förklaring till att en person använder våld i nära relation.

Det forskningen visar är dock att ökad press i livet ger ökad risk för våld. Om en person känner kontrollförlust, vanmakt eller maktlöshet ökar risken för våld i nära relation. Per Isdahl är en psykolog som har arbetat cirka 25 år i Norge med personer som använder våld. Han beskriver att våld är bland annat en reaktion på maktlöshet eller närmare bestämt ett försök att bemästra maktlösheten.

I nuläget där vi har en orolig omvärld där många människor känner oro för sin hälsa, nära anhörigas hälsa, sitt jobb, sin försörjning kan vi som arbetar med våldsproblematiken känna oro för en ökad risk för våld i nära relation.

En person som intervjuades 16 mars i DN sa att det är viktigare att bunkra goda relationer än att bunkra mat i oroliga tider. Vi håller med den personen om det. I svåra tider måsta vi hjälpa varandra på många olika sätt.

Därför vill vi uppmana alla att fortsätta vara uppmärksamma på, och agera om vi är oroliga för att någon utsätts för våld i nära relationer.

Vi vill påminna om att om du är orolig för en vän, kollega, granne så har du en möjlighet att agera. När du träffar den personen du är orolig för i enrum kan du berätta vad du sett, hört eller märkt och lägga till att du är orolig för personen.

Personen kanske själv inte uttrycker att hen är orolig, då kan du inte tvinga en person att berätta utan då har i alla fall fått berätta om det som du uppmärksammat. Du kan också ge information om att det finns hjälp att få.

Om du hör oroande ljud från en angränsande bostad har du alltid möjlighet att ringa polis och beskriva orsaken till din oro.

Om en vuxen eller barn lever i ett hem där det förekommer våld blir allt ännu svårare om personen inte har skola, fritidsaktiviteter eller arbete att gå till. Det kan innebära att utsatta personer blir mer utsatta i hemmet.

Enheten mot våld i nära…relationer i Trollhättan