Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Skyddsnät. Vi är ett skyddsnät för asylsökande på Sveriges största flyktingförläggning Restad Gård i Vänersborg med ett flerårigt fokus på ensamkommande ungas situation, skriver debattören. Bild: Andreas Olsson
Skyddsnät. Vi är ett skyddsnät för asylsökande på Sveriges största flyktingförläggning Restad Gård i Vänersborg med ett flerårigt fokus på ensamkommande ungas situation, skriver debattören. Bild: Andreas Olsson

Öppet brev till Vänersborgs och Trollhättans politiker

Den 8 juni fattade i demokratisk ordning Sveriges riksdag ett beslut, att ensamkommande ungdomar på flykt, som drabbats av en onormalt lång handläggningstid sedan ankomsten till vårt land 2015, skulle ges en ny chans till ny prövning.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Detta genom att söka tillfälligt uppehållstillstånd för studier. I nuläget har två migrationsdomstolar funnit att lagen inte kan tillämpas. Behandlingen av ärendena har därför gått i stå på Migrationsverket i väntan på beslut i Migrationsöverdomstolen. Handläggningstiden, som var ett av de bärande argumenten förlängs således ytterligare.

Migrationsverket tillämpar lagen så till vida, att myndigheten inhiberar verkställigheten av utvisning, men beviljar inte tillfälligt uppehållstillstånd, trots att lagens villkor är uppfyllda.

Detta får till följd att ensamkommande som väntar på besked och är födda 1998 eller tidigare och som nyss haft sommarlov, saknar möjlighet till fortsatta studier, då de behöver ett formellt uppehållstillstånd och personnummer för att kunna studera inom vuxenutbildning.

I Göteborg får ensamkommande som väntar besked om hur det blir med den nya gymnasielagen fortsätta skolan. Ordförande i utbildningsnämnden Ingrid Andrae uttrycker: ”Det är bättre att de har något att göra under tiden de väntar” (Göteborgs-Posten 25 augusti). Hon betonar också att det var en enig nämnd, som låg bakom detta beslut.

Vi är ett skyddsnät för asylsökande på Sveriges största flyktingförläggning Restad Gård i Vänersborg med ett flerårigt fokus på ensamkommande ungas situation och består av frivilligarbetare från Röda Korset, Rädda Barnen och flera lokala kyrkor. Vi vill nu se ett snabbt beslut från Vänersborgs och Trollhättans politiker att ställa upp i samma anda som Göteborgs utbildningsnämnd. Vi betonar ”snabbt”. Den skörhet som finns på grund av den långa handläggningstiden och pendlingen mellan hopp och besvikelse, förstärks ytterligare av den påtvingade nytillkomna sysslolösheten i utdragen, osäker väntan.

Vi är medvetna om den ojämna fördelningen av dessa ungdomar mellan Sveriges kommuner och därmed också kostnaderna. Detta menar vi, på grund av den akuta situationen, får lösas efter ert ingripande. Solidaritet är ett centralt begrepp i Sveriges politiska historia och aktualiseras ytterligare nu i valtider. Detta blir ett test i praktiken.

Politiker i Tvåstad - vad blir ert svar? Ska ungdomarna få fortsätta gå i skolan under den extratillkomna väntetiden, det vill säga ska Tvåstad följa Göteborgs exempel?

Skyddsnätet för ensamkommande på Restad Gård

genom P-O Ekdahl