Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Angående din fråga om Amazonas regnskogar så är det Brasiliens regering som bestämmer, inte vår lagstiftning, uttrycker insändarskribenten.
Angående din fråga om Amazonas regnskogar så är det Brasiliens regering som bestämmer, inte vår lagstiftning, uttrycker insändarskribenten.

2005 bestämde vi inte själva över skogsavverkningen

Replik
Svar till ”Skog är värt mer än pengar”, TTELA 24 januari.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Sverige har en Skogsvårdslag sedan 1905 som Sveriges skogsägare följer och detta har gett/ger till resultat att den svenska skogen ständigt kan öka tillväxten och den biologiska mångfalden. Vi netto-exporterar för cirka 120 miljarder/år (inga importdelar i skogen som i till exempel bilar). Skogen är Sveriges viktigaste näring och ger arbete till cirka 200 000 personer samt är Sveriges största kolsänka. När skogen växer så binder den koldioxid (CO2) tills den avverkas och blir till plank och bräder som blir till hus som binder CO2 i ytterligare 200 år. Snabb plantering och yngre skog tar upp 50 - 90 procent mer CO2 än den gamla skogen där träden står och dör och CO2-upptaget är plus minus 0.

Sverige har avverkat en (1) gång över tillväxten och det var stormen Gudrun 2005, men denna avverkning bestämde vi inte själva över, det gjorde "vår Herre". Vi har en tillväxt över 120 miljoner skogskubikmeter och stadigt stigande beroende på bättre skogsvård (snabb plantering, tidiga röjningar, gallringar) samt atmosfäriskt kvävenedfall och på 80 år har vi fördubblat virkesförrådet i Sverige då vi successivt från 1930-tal övergått till trakthyggesbruk samt slutavverkning efter 65 - 100 år beroende var i Sverige vi befinner oss. Detta har medfört att du och jag har fått det välstånd vi nu har, tack vare inkomsterna från våra skogsprodukter.

Skogsägarna i Sverige är certifierade vilket betyder att fem procent av arealen skall avsättas till NO och NS bestånd eller cirka tio fotbollsplaner på en 100 hektars fastighet. Dessutom kan nyupptäckta Nyckelbiotoper på fastigheten (lavskrikor, insekter, svampar, mossor, lavar samt ingen begränsning av areal) medföra att staten konfiskera stora delar av fastigheten utan ersättning allt för den biologiska mångfalden skull. Förutom dessa avsättningar har du och hela svenska folket tillgång till all skogsmark genom Allemansrätten.

Angående din fråga om Amazonas regnskogar så är det Brasiliens regering som bestämmer, inte vår lagstiftning. Många tror att regnskogen är världens lunga, men den är CO2-neutral om ingen avverkning sker. Träd dör och nya växer upp. Om gammal skog avverkas och ny skog planteras binder den CO2 och blir en kolsänka. Däremot om stora delar av Amazonas regnskogar avverkas och ingen ny skog planteras eller värsta scenario omställes till jordbruksmark är det katastrofalt för landet och världen.

Alldeles för många i Sverige fattar inte