Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Fredrik Sandberg/TT
Bild: Fredrik Sandberg/TT

Alla har rätt att leva ett liv fritt från våld

Idag är det den 25 november – Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Dagen som ligger till grund för att vi hela denna vecka uppmärksammar våld i nära relationer genom initiativet. En vecka fri från våld.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Om vi delar antalet anmälda brott Brå redovisar i sin statistik för år 2020 på årets veckor skulle en vecka fri från våld kunna innebära 1600 färre fall av misshandel i Sverige. 475 gånger ett barn slapp bli slaget, 446 gånger en kvinna slapp bli slagen av en bekant och 252 gånger en man slapp bli slagen av en bekant. Det skulle också kunna inne­bära att 480 färre sexualbrott begicks – 83 gånger ett barn slapp bli våldtaget. Två personer skulle också slippa hamna i statistiken som offer för dödligt våld.

Detta är 2 080 anmälningar om att en person utsatt en annan person för fysiskt eller sexuellt våld.

Våld i nära relation är mycket mer än misshandel och våldtäkt. Det är allt från att kalla sin partner för nedlåtande ord, att göra hen till åtlöje och att begränsa, hota, slå eller tvinga till sig sex. Det är att kontrollera sin partners ekonomi eller att låna pengar i sin partners namn. Det är att kräva att ens partner redogör för alla hen talat med under sin arbetsdag och att kontrollera hur lång tid hen tar på sig i affären. Det är att ha synpunkter på vilka kläder ens partner använder eller vilka ens partner umgås med. Det kan vara att få ens partner att ställa upp på saker hen sett i porren, även om hen inte känner sig bekväm med det. Det kan vara att hota att skada husdjuren eller barnen för att få partnern att göra som hen vill.

Det kan vara att känna så stark svartsjuka att livet för partnern begränsas. Det kan vara att känna så stor rädsla för att bli lämnad, så hen hotar med att ta sitt eget liv om partnern avslutar relationen. Våld i nära relation är många saker, det är brett och komplext. Vi vet, för vi möter det varje dag. Befolkningsundersökningen Våld och hälsa visar att 14 procent av kvinnorna och fem procent av männen någon gång efter 18 års ålder varit utsatta för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld i en pågående eller avslutad parrelation.

20 procent av kvinnorna och åtta procent av männen uppgav att de utsatts för systematiskt och upprepat psykiskt våld av en aktuell eller tidigare partner. Detta betyder att vi alla rimligen känner någon som utsatts för våld i nära relation och lika viktigt – vi känner också troligtvis någon som utövat våld i nära relation. Våld i nära relationer utövas av såväl män som kvinnor. Såväl män som kvinnor är utsatta.

Enligt Social­styrelsen drabbas dock kvinnor oftare av mer allvarligt och upprepat våld. Förövaren är i de allra flesta fall en man. 2014 gjorde European Institute for Gender Equality (EIGE) en uppskattning av vad mäns våld mot kvinnor kostar i Sverige på en samhällsnivå. Den summa EIGE kom fram till när det gäller mäns våld mot kvinnor var ungefär 40 miljarder kronor. I Sverige. Varje år. Det är några miljarder mer än polisens budget för år 2022.

Summan skulle finansiera hela Sveriges kriminalvård eller hela Sveriges migrationskostnader under fyra år. 40 miljarder kronor motsvarar också 100 000 personers genomsnittliga årslön i Sverige. Våld i nära relation möjliggörs av tillåtande strukturer och miljöer. Våldet kan ses som en pyramid där valet att mörda någon är högst upp i toppen. Steget under mord utgörs av allvarligt fysiskt våld och våldtäkt. Nästa steg är sparkar, slag, hot och tafsande. Steget under utgörs av knuffar, kränkningar och skuldbeläggande. Steget längst ner i pyramiden handlar om att till exempel ta eller skicka kränkande bilder, att himla med ögonen när någon pratar, att avbryta eller ge oönskade kommentarer, att uttala sig sexistiskt.

Var befinner du dig i den här pyramiden? Med all säkerhet befinner du dig i miljöer där åtminstone det nedersta steget tillåts.

Studier har visat att en stereotyp syn på könsroller ökar risken för att ha använt våld. Vi vill påstå att machokulturen som råder i vårt samhälle är skadlig för pojkar och män, för flickor och kvinnor. Män är överrepresenterade i brottsstatistiken. Män är också över­representerade i självmordsstatistiken. Kvinnor får sina liv begränsade. Kvinnor är rädda, våldtas, misshandlas och kränks. Mer än en kvinna i månaden mördas varje år av en person hon hade en nära relation till.

Vi behöver ifrågasätta de könsnormer som än idag präglar barn och vuxna.

Vi kan alla vara uppmärksamma och säga ifrån när någon går över gränsen. Vi kan reagera och markera när vi hör sexistiskt, nedlåtande, kontrollerande och svartsjukt beteende. Vi kan prata om våra egna och andras gränser, om känslor och respekt.

Anar du att någon du känner inte har det bra i sin relation? Fråga. Säg vad du ser och erbjud ditt stöd. Kanske är det din fråga som gör att hen vågar öppna upp och berätta om hur hen inte känner sig trygg hemma, eller hur hen har problem att hantera känslor. Ibland kan hen behöva fråga fler gånger, ibland kan hen behöva hjälp och tillsammans kan vi hjälpas åt. Varje person som inte utövar våld hjälper oss att nå det mål vi alltid arbetar mot – ett liv fritt från våld. Det är vi alla värda.

Enheten mot våld i nära ­relationer

Trollhättans stad