Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Andreas Olsson
Bild: Andreas Olsson

Alla partier utom SD stod bakom beslutet

Replik
Svar på "Barnen offras på politikens altare!".

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Att göra om Kronan till en F-3 skola var ett beslut som vi tog i utbildningsnämnden i oktober förra året. Alla partier utom SD stod bakom beslutet. Det har i åratal satsats mycket pengar på Kronan men skolresultaten har inte förbättrats i proportion till de resurser som skolan har fått ta del av.

Tanken med ”Likvärdig skola” har mognat fram under årens lopp medan vi politiker har följt utvecklingen på Kronan så när förvaltningen lade fram detta förslag ansåg vi att det är en möjlig väg för oss i Trollhättan att ta.

Vi har naturligtvis tagit del av forskning och studerat hur det har gått för andra kommuner som också har flyttat elever från en skola till en annan. Skillnaden mellan vad andra har gjort och vad vi i Trollhättan gör är att vi flyttar eleverna redan i årskurs fyra. Vi kanske inte kommer att se stora resultatförändringar hos de elever som bara får ett eller två år på en annan skola men ju fler år man får gå i blandade klasser desto bättre blir resultaten när man går ur årskurs nio.

Den forskning som finns, visar att de högpresterande elevernas resultat inte alls påverkas negativt om det finns fler elever i deras närhet som inte är högpresterande. Däremot finns det forskning som visar det motsatta, det vill säga att elever med ogynnsam socioekonomisk bakgrund får bättre skolresultat om de är bland elever som är högpresterande.

Angående rapporten från Örebro skriver författarna själva att de inte kan dra några säkra slutsatser för att elevantalet är för lågt och den tid som mättes var för kort. Vi anser att vi har bättre förutsättningar i Trollhättan då vi får dra nytta av det som vi har lärt oss av Örebroexemplet. Samtidigt, tack vare ett samarbete med forskare från Högskolan Väst som ska följa eleverna från Kronan i många år framöver ska vi få en mer säker resultatuppföljning. Vi får också en chans att rätta till problem vi upptäcker innan de blir för stora för att hanteras.

Vi kunde inte bara sitta och titta på när vi ser att resultaten sjunker utan vi politiker jobbar för att vi ska få en bra skola för alla barn och ungdomar i Trollhättan. Allt börjar med en bra utbildning!

Mikael Arvemark C

Anna Anderberg M

Dana Roman Blomster KD