Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Anders Wiklund/TT
Bild: Anders Wiklund/TT

Ambitionssänkningar med bibehållen kvalitet är en omöjlig ekvation

Det är med stor oro vi från fackförbundet Vision ser de förslag på nedskärningar och besparingarna inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen som nämnden nu ska ta ställning till. Om dessa åtgärder genomförs kan det innebära allvarliga risker för våra medlemmars arbetsmiljö och hälsa, och kraftigt minska deras möjligheter att utföra sitt arbete på ett rättssäkert och kvalitativt sätt.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att spara omkring 19 miljoner kronor och krävt uppsägningar av personal. Nämnden har undantagit tre områden från besparingar: Arbetet mot våld i nära relationer, myndighetsutövning gällande barn och unga, samt fältsekreterarna. Att på detta sätt försöka skona vissa arbetsområden är lovvärt, men saknar i praktiken betydelse då belastningen på de flesta arbetsområden inom socialt stöd ökar. Bara för Utredningsgruppen barn och unga har ärendemängden ökat med över 50 procent det senaste året. När verksamheter som arbetsmarknadsstöd och försörjningsstöd drabbas av nedskärningar och uppsägningar av personal, innebär det en ökad belastning på de medarbetare som finns kvar, oavsett arbetsområde.

Den sociala problematiken försvinner inte bara för att nämnden måste spara. Vi ser redan idag att våra medlemmar i många fall balanserar på gränsen för vad som är möjligt med knappa resurser. Ett kortsiktigt sparande riskerar att skapa stora samhällskostnader på sikt, och kan också starta en nedåtgående spiral av kompetensflykt när skickliga, lojala medarbetare till slut får nog och väljer arbete i en annan kommun. Arbetsgivaren verkar tro att samma arbete kan utföras av färre personer, med bibehållen kvalitet och rättssäkerhet. Våra medlemmar får signaler om att sänka sin ambitionsnivå, men att kvaliteten inte får påverkas.

För våra medlemmar handlar arbetsvardagen om att fatta myndighetsbeslut om rätt till försörjningsstöd, om att erbjuda vård och skydd för våldsutsatta kvinnor och barn, och om att förebygga långtidsarbetslöshet och missbruk. Våra medlemmar förtjänar goda förutsättningar att göra ett bra jobb, och invånarna i Trollhättan förtjänar en kvalitativ och kompetent verksamhet inom socialt stöd. Därför uppmanar Vision nu nämndens ledamöter att tänka över sina prioriteringar och värna arbetsmiljö och verksamhet före kortsiktiga besparingar.

För styrelsen och medlemmarna i Vision Trollhätteavdelningen.

Andreas Gleisner

Ordförande Vision Trollhätteavdelningen