Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt TTELA
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
 Bild: Tomas Fasth
Bild: Tomas Fasth

Anvisning av plats innebär att en elev garanteras plats på en skola

Replik
Rossana Dinamarcass gästkrönika, ”Rättigheten att välja skola ska givetvis gälla alla” i TTELA innehåller grova sakfel och anklagelsen om att Utbildningsförvaltningen genom lagbrott agerar rasistiskt är grundlös.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Tvärtemot vad Rossana hävdar i sin text, omfattar det fria skolvalet alla elever i Trollhättan. Något annat vore både orimligt och i strid med gällande lagstiftning. Den artikel Rossana hänvisar till och som hon bygger sin krönika/artikel på (TTELA 28 oktober "270 elever flyttar – till fem olika skolor”) handlar om hur förvaltningen anvisar elever till fem olika skolor i staden och har ingenting med det fria skolvalet att göra.

Anvisning av plats innebär att en elev garanteras plats på en skola. Detta görs för alla blivande grundskoleelever i Trollhättan och sker även i de fall en elev flyttar till Trollhättan från annan kommun. Det är Utbildningsförvaltningen som anvisar elever och det görs alltså för alla elever som inte har en skolplacering. Den anvisade skolan ska vara en skola nära hemmet, men innebär inte alltid den skola som är absolut närmast. Ingen elev eller vårdnadshavare har alltså möjlighet att välja vilken skola som är den anvisade.

Detta gäller för alla elever, oavsett bakgrund eller folkbokföringsadress. Den anvisade skolan kallas ibland för ”Hemskola” och på denna skola är eleven alltså garanterad en plats. Eleven placeras på den anvisade skolan om elevens vårdnadshavare väljer att inte göra ett aktivt val av skola, eller om eleven på grund av platsbrist inte kan erbjudas plats på den skola man sökt till genom det fria skolvalet. Anvisning av skola och det fria skolvalet är alltså två olika placeringsgrunder.

Det fria skolvalet är en lagstadgad rättighet som gäller alla elever i Trollhättan, och val av skola görs om eleven önskar byta från den anvisade skolan (där man är garanterad en plats) till en annan skola. Skolor tar emot sökande elever i mån av plats. Perioden för Val av skola inför läsåret 2021-2022 startar 1 december och pågår fram till 7 januari 2021. Då har alla elever i Trollhättan som önskar en annan skola än den de anvisats till, möjlighet att välja andra skolor.

Karin Persson

Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen

Replik

Svar på Karin Perssons replik.

Det är oerhört anmärkningsvärt att en myndighetsrepresentant och förvaltningschef i en kommun vill bestämma innehållet i fria medier genom att försöka censurera en skribent på en tidning.

När det gäller sakfrågan för förvaltningschefen Persson så handlar det om ett märkligt avståndstagande från hennes egna ord i en artikel i TTELA 28 oktober. I den säger Persson på två ställen att elever på Kronogården inte får välja vilken skola de vill gå på. Bland annat säger hon ”Det är alltså inte så att eleven får välja vilken av skolorna den vill gå på”. Vidare säger Persson att eleverna istället kommer placeras på en skola utifrån okända parametrar som hon inte kan/vill redogöra för. Dessa uttalanden är inget förvaltningschefen krävt rättelse för och därför utgår jag ifrån att hon inte är felciterad. Därmed är det ett grundlöst påstående att min krönika innehåller sakfel.

Som myndighetsrepresentant ska Persson förhålla sig sakligt och objektivt. Det har hon inte gjort med dessa felaktiga uttalanden om att barnen inte har rätt att välja skola. Att familjerna har rätt till det fria skolvalet trots Perssons felaktiga uttalanden är ingenting gemene man kan förväntas veta, utan de tar myndighetsrepresentantens ord för sanning. Varför dessa uttalanden är särskilt bedrägliga. Istället för att uppröras över mediers kritik om den saken bör kommunen och dess ledning tillsammans med Persson snarast klargöra att hennes uttalanden var felaktiga och att det fria skolvalet gäller alla.

Rossana Dinamarca