Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Andreas Olsson
Bild: Andreas Olsson

Att återöppna framdörrarna på bussarna är viktigt

Replik. Svar på Inga skyddsombud har varit med i detta beslut, 25 februari.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Att förare är trygga på sin arbetsplats är givetvis högsta prioritet. Hur vi kan göra kollektivtrafiken trygg för våra förare och resenärer under pandemin är ett ständigt pågående arbete för Västtrafik och våra partnerföretag som är förarnas arbetsgivare.

Att återöppna framdörrarna på bussarna är viktigt av flera anledningar. Det är efterfrågat från både förare och resenärer då förare kan ge bättre service när framdörren är öppen. Förare kan också kontrollera biljetter vilket är viktigt för att säkra vår gemensamma kollektivtrafiks intäkter. En annan viktig aspekt för att återöppna framdörrarna är att risken för trängsel vid av- och påstigning minskar, vilket bidrar till säkrare resor för våra resenärer.

Nobina, som bland annat kör majoriteten av trafiken i Borås och Tvåstad, har sedan förra våren arbetat med utveckling av skyddsglas att sätta runt förarhytten för att kunna öppna framdörren. Inför Arbetsmiljöverkets godkännandeprocess gjordes gedigna riskanalyser, provkörningar och tester tillsammans med lokala skyddsorganisationer. Detta för att säkerställa att utformningen ger både fullgott smittskydd och fungerar säkert i trafikmiljön. Arbetsmiljöverket godkände den lösning som hade tagits fram som ett alternativ till att ha stängd framdörr.

Att trafiksäkerheten inte äventyras är givetvis grundläggande i kollektivtrafiken och har varit en förutsättning i framtagande och testning av skyddsglasen, för alla partnerföretag som öppnar framdörrarna. Utöver godkännande från Arbetsmiljöverket är lösningen i bussarna också kontrollerade i fordonsbesiktningen.

Inför att kunna öppna dörrar arbetar Västtrafik tätt ihop med våra partnerföretag. I Borås och Tvåstad som är först på tur i Västtrafiks område säkerställer Nobina och Västtrafik tillsammans att alla förberedande insatser görs. Vi utbildar förarna i hur de ska ge resenärer bra service vid påstigning i framdörren och säkerställer i samarbete med lokala skyddsombuden förarnas trygghet. Vi kommer att ha värdar på plats som kan svara på frågor och stötta förare och resenärer i början.

På söndag öppnar vi de första dörrarna i Borås och vi följer frågan och utvärderar arbetet tillsammans. Då återöppnandet sker successivt i regionen har vi möjlighet att fortsätta utveckla arbetet och åtgärda eventuella problem på vägen. En väl fungerande dialog med alla berörda parter är självklar och avgörande för att det här ska bli så bra som möjligt.

Anna Johansson,

Enhetschef affärsenheten Västtrafik

Jörgen Bergström,

Affärschef Nobina Tvåstad