Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

. Bild: Stefan Bennhage
. Bild: Stefan Bennhage

Att unga får delta i beslut är en rättighet och förutsättning

Replik. Svar på Ge invånarna möjlighet till delaktighet och inflytande, 19 februari.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Anette Fransson framförde i insändaren "Ge invånarna möjlighet till delaktighet och inflytande" sin bild av hur ungdomar bör inkluderas i beslut i Lilla Edets kommun.

Att som ung få delta i beslut som rör deras vardag är inte bara en rättighet utan det är även en viktig förutsättning för ett långsiktigt hållbart och demokratiskt samhälle. Att ge unga inflytande på riktigt är dock en stor och svår utmaning. Ofta är det vuxna som lägger grunden för hur inflytandet ska se ut och vad det ska innehålla vilket lätt blir fel och slutar tyvärr ofta i ett engagemang som inte attraherar de unga alternativt inte leder till verkligt inflytande. Det är därför av särskild vikt att arbetet med att skapa ung medborgardialog sker på ett sätt som ger inflytande på riktigt vilket ofta kräver att vi som vuxna våga vara öppna och bjuda in unga med hela handen och inte bara ett litet finger.

Under hösten 2020 initierades ett arbete i Lilla Edets kommun med att ta fram och utveckla medborgardialog för unga. I detta arbete så kommer i huvudsak de unga att få en framträdande roll i vad inflytande ska omfatta och i vilken form det ska gestaltas eftersom studierna kring detta är tydlig med att det ger bäst framgång och resultat. Grundtanken är dock att detta inflytande inte ska vara begränsat till att endast omfatta skolans värld utan att vi ser en möjlighet att kunna skapa ung medborgardialog inom kommunens ansvarsområde i stort.

Arbetet med att ta fram forum och form för ung medborgardialog är pågående och förhoppningen är att arbetet ska kunna intensifieras och realiseras då situationen med pandemin har lättat. Vi inväntar även redovisningen av den ungdomsenkät (LUPP) som genomförts bland unga i Lilla Edets kommun som ett bra verktyg för att få en bild av hur ungas livssituation ser ut i vår kommun och vad de har för önskemål.

Anna Chorell,

ordförande bildningsnämnden