Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Trots detta har majoriteten beslutat att helt kravlöst dela ut 750 000 kronor i bidrag till den ideella föreningen “Mötesplats för kvinnor”, uttrycker debattörerna. Bild: Stefan Bennhage
Trots detta har majoriteten beslutat att helt kravlöst dela ut 750 000 kronor i bidrag till den ideella föreningen “Mötesplats för kvinnor”, uttrycker debattörerna. Bild: Stefan Bennhage

Bidrag utan krav?

Att Trollhättan står inför en ekonomisk utmaning kan inte undgått någon Trollhättebo.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Våra nämnder gick med stora underskott 2018, vilket medför att nämnder som utbildning, omsorg och arbetsmarknads- och socialnämnd kommer att få dryga besparingar kommande verksamhetsår. Verksamheter som redan i dag arbetar i motvind.

Trots detta har majoriteten beslutat att helt kravlöst dela ut 750 000 kronor i bidrag till den ideella föreningen “Mötesplats för kvinnor”. Återigen blir det tydligt var de stora skillnaderna mellan Moderaterna och majoritetens politik finns.

Föreningens intention, att hjälpa kvinnor med framför allt invandrarbakgrund, att bryta sin isolering, är god. Genom att informera om skyldigheter och rättigheter och skapa delaktighet i samhället är det övergripande målet att kvinnorna ska närma sig arbetsmarknaden och på sikt bli självförsörjande. Föreningens ansökan består av en redogörelse av de aktiviteter man tänker genomföra 2019 och en utgiftskalkyl där det framgår att bidraget bland annat ska gå till en lön för en verksamhetsledare på heltid, 500 000 kronor, och tillkommande kostnader för administration, arbetsmaterial, marknadsföring, studiebesök, föreläsare med mera för 250 000 kronor. Hyran betalas av kommunala bostadsbolaget Eidar ...

I samband med att beslut skulle fattas i kommunstyrelsen lämnades en muntlig redogörelse av föreningens verksamhet. Det framkom att de aktiviteter man “erbjuder” är samhällsorientering, svenska som stöd, förberedande körkortsteori, cv-skrivning med mera, aktiviteter som redan finns att tillgå inom den befintliga kommunala och statliga verksamheten samt befintliga studieförbund, SFI och körskolor. Dessutom berättade man att man stundtals har svårt att få kvinnorna att komma till föreningens aktiviteter, det “brukar” komma runt fyra till tio deltagare på föreningens aktiviteter. Föreningen har även som målsättning att bygga upp en egen Cateringverksamhet, vilket Majoriteten tänker finansiera genom att stå för de kostnader som uppstår med till exempel köksutrustning, inköp av mat etcetera. Övriga Trollhättebor som vill starta egen verksamhet finansierar detta på egen hand eller får söka “Starta-eget” stöd.

Beslutet om att bifalla bidraget skedde utan att kommunstyrelsen fått någon ekonomisk redovisning från föreningen. Vi vet alltså inte hur mycket pengar föreningen i själva verket har, hur mycket stöd de får för sina praktikanter från arbetsförmedlingen eller hur mycket intäkter deras cateringverksamhet genererar. Vårt yrkande om att avslå föreningens ansökan om bidrag handlar inte om att vi har en annan uppfattning än majoriteten gällande behovet av insatser för denna målgrupp.

Vårt avslag handlar om att föreningen under de år man redan fått pengar av staden inte kunnat uppvisa några resultat som tyder på att dessa kvinnor faktiskt i dag står närmare en egen försörjning än tidigare, eller att deras utanförskap har brutits.

Innan beslut om fortsatt stöd kan fattas vill vi se en ekonomisk redovisning och en redogörelse över uppnådda resultat. Vår bedömning är att verksamheten bör rymmas inom befintlig kommunal verksamhet. Vårt avslag handlar om att ta ansvar för skattebetalarnas pengar.

Cecilia Gustafsson (M)

Marie-Louise Coon (M)