Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Terje, Bendiksby
Bild: Terje, Bendiksby

Susanne Engdahl-Jensen: Borde inte innefatta skolbarnsreklam för svenskt kött

Jordbruksverket lanserar nu tillsammans med LRF foldern "En kampanj för köttproduktion med välmående djur" för årskurs 7-9 där svenskt kött framställs med vackra men djupt vilseledande färger. I förordningen med instruktion för Statens jordbruksverk står det visserligen i första paragrafen att Jordbruksverket ska arbeta för ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet. Men i direktivet ingår inte att ljuga för barn.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Jordbruksverkets och LRFs skolfolder om svensk köttproduktion ser ut som en reklambroschyr. Den byggs upp kring 30 positiva påståenden om hur fantastiskt bra svenska grisar, kycklingar, värphöns, nötkreatur och får har det. Ett påstående är att “alla grisar i Sverige ska ha tillgång till halm eller annat strömedel för att kunna böka och sysselsätta sig”. Men eleverna får inte veta att en 100 kilo svensk gris idag har mindre än en kvadratmeter där hen kan böka och sysselsätta sig.

Skolbarnen har också rätt att veta att vår köttkonsumtion orsakar ett enormt stort ekologiskt fotavtryck. Bestånden av däggdjur, fåglar, fisk, reptiler och groddjur har minskat med 58 procent sedan 1970 och mängden vilda djur riskerar att minska med två tredjedelar till 2020, enligt Världsnaturfondens globala miljörapport Living planet.

I FN-rapporten Livestock’s Long Shadow framgår att köttindustrin är en såväl global som lokal huvudorsak till markförstörelse, skogsskövling, vattenförorening, vattenbrist och förlorad biologisk mångfald. I rapporten fastslås att djurhållningen är en av de två eller tre störst bidragande faktorerna till alla våra mest allvarliga miljöproblem, på varje skala från den lokala till den globala.

Animalieproduktionen orsakar också enorma utsläpp av växthusgaser i form av koldioxid från nedhuggen skog, metangas från kornas magar och dikväveoxid från gödsel. Den globala uppvärmningen hotar livsmedelsproduktionen i världens fattigaste länder. Runt 815 miljoner människor lider av hunger enligt FN:s rapport "The State of Food Security".

Vi rör oss snabbt mot en ekologisk kollaps om vi inte lyckas växla över från animalisk till växtbaserad kost. För skolbarnens, djurens och miljöns skull bör vår nya regering förtydliga i förordningen till Jordbruksverket att myndigheten inte får medverka i reklamkampanjer för att öka svensk kötts konkurrenskraft. Opartiska mat- och miljöråd till allmänheten är nämligen långt viktigare än att tillfredsställa den svenska köttindustrins kortsiktiga särintressen.

Jonas Paulsson, Köttfri måndag