Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Nya utmaningar väntar för att ge barn och unga som flytt kriget i Ukraina ett bra mottagande, uttrycker debattörer. Bild: Ola Torkelsson/TT
Nya utmaningar väntar för att ge barn och unga som flytt kriget i Ukraina ett bra mottagande, uttrycker debattörer. Bild: Ola Torkelsson/TT

Bra bild av behoven viktigt när SPSM ger stöd

Nya utmaningar väntar för att ge barn och unga som flytt kriget i Ukraina ett bra mottagande, uttrycker debattörer.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Förskola, skola och vuxenutbildning har slitit hårt under pandemin. Nu väntar nya utmaningar för att ge barn och unga som flytt kriget i Ukraina ett bra mottagande. Som stödjande myndighet har Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) uppdraget att stötta utbildningsverksamheter under olika förhållanden och att utgå från behoven.

Att ge barn och unga utbildning är en av samhällets viktigaste uppdrag. Vi på SPSM har under 2021 mött ett 50-tal kommunala och enskilda skolhuvudmän för förskolor, skolor och vuxenutbildningar i Västra Götalands län för att samtala om utmaningar, styrkor och behov. I dialogerna har skolornas huvudmän tagit upp utmaningar, som vi nu arbetar vidare med för att möta.

Några områden har kommit upp i alla våra samtal, oavsett verksamhetens storlek eller typ av huvudman:

• Utmaningar att skapa en likvärdig utbildning för alla barn och elever.

• Organisera för effektiv skolutveckling och resursanvändning.

• Utveckla arbetet kring förebyggande och främjande elevhälsa.

• Ohälsa bland annat kopplat till problematisk skolfrånvaro.

• Fortsatt utveckling av skolhuvudmannens systematiska kvalitetsarbete.

Utifrån de behoven utvecklar vi vårt specialpedagogiska stöd. Inom bland annat de områden som skolhuvudmän i Västra Götalands län nämner, erbjuder SPSM ett brett stöd, såsom utbildningar, stödmaterial, anpassade läromedel samt specialpedagogisk rådgivning till skolor och skolhuvudmän. Genom rådgivning och kurser bidrar vi med kunskap om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättning och hur de påverkar barn, unga och vuxnas lärande.

Myndighetens rådgivare ger stöd i hur skolor och skolhuvudmän kan arbeta mer systematiskt förebyggande och främjande. Vi ger också bidrag till verksamheter som vill utveckla sitt pedagogiska arbetssätt. Vi har gedigen kunskap om hur skolor och skolhuvudmän kan organisera undervisning och ge stöd för att möta barns och elevers olika förutsättningar och önskar att fler förskolor, skolor och vuxenutbildningar vänder sig till SPSM.

Många skolhuvudmän har uttryckt att de vill utveckla ett mer systematiskt arbetssätt för att ge bättre stöd till sina verksamheter. Vi ser det som viktig kunskap i vårt kommande arbete tillsammans med Skolverket och kommer att erbjuda kvalitetsdialoger med skolhuvudmän runt om i landet, med start i höst. I de kommande dialogerna vill vi vara ett stöd till skolhuvudmännen i Västra Götalands län samt i deras arbete för att skapa en likvärdig utbildning med god kvalitet för alla barn och elever.

Anna Ödman och AnneCharlotte Johansson,

samverkanskoordinatorer i Västra Götalands län

Fredrik Malmberg,

generaldirektör Specialpedagogiska skolmyndigheten