Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Stefan Bennhage
Bild: Stefan Bennhage

Bromma flygplats är viktig för Fyrbodal

Att använda pandemin som skäl för att avveckla flygtrafiken i Sverige är helt oacceptabelt. Det är först efter att flygtrafiken kommit igång som vi vet om resmönstret förändrats.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Regeringens beslut att stänga Bromma flygplats är ett hot mot möjligheten att bo, leva och driva företag i hela Sverige. Liberalerna samlar nu en majoritet i riksdagen för att stoppa nedläggningen av Bromma flygplats.

Bromma flygplats är mycket viktig för Fyrbodal. Trafiken från Trollhättan/Vänersborg har stor betydelse för att på ett smidigt sätt ta sig till Stockholm eller vidare till resten av Sverige, inte minst för näringslivet. I dagarna invigdes dessutom en ny sträckning på Tvärbanan med Bromma flygplats som en ny hållplats. Det innebär att man nu kan åka spårbunden trafik från Bromma in till centrum.

Beslutet att stänga Bromma flygplats står i direkt strid med riksdagens beslut från 2016 om att regeringen bör verka för en fortsatt utveckling av Bromma flygplats. Riksdagen menade att flygplatsen är ett viktigt nav för såväl Stockholmsregionen som övriga landet. De förutsättningarna har inte ändrats för att flyget i världen tillfälligt står på marken på grund av pandemin.

För Liberalerna är det viktigt för hela landet att säkra den framtida tillgången på snabba och effektiva kommunikationer till och från Stockholmsregionen. Bromma flygplats spelar, tillsammans med Arlanda, en viktig roll för flygtrafikkapaciteten i landet, inte minst som ett nav för inrikestrafiken.

Det är inte rätt tidpunkt att nu ta ett avgörande beslut om flygets framtid i Sverige då flyget befinner sig i den kanske största krisen någonsin. Tillförlitliga prognoser om flygets framtid kan först göras efter flygets återhämtning. Liberalerna delar därför inte regeringens bedömning att det vore klokt att med den pågående pandemin som argument fatta avgörande beslut om flygtrafiken som innebär att Bromma flygplats läggs ner. Tvärtom anser vi att en ensidig nedläggning av flygplatsen just nu vore mycket oklokt.

Det miljövänliga flyget har en framtid. Flygplan med en rejält lägre bränsleförbrukning jämfört med tidigare finns redan idag och det kommande kravet på inblandning av biobränsle minskar utsläppen ytterligare. Den spännande utvecklingen av elflyg i passagerartrafik går nu också i snabb takt. Det innebär att regionala flygplatser i stadsnära lägen såsom Bromma i framtiden kan bli ett klimatsmart alternativ för inrikes resor.

Istället för att lägga ner Bromma flygplats skulle den istället kunna utvecklas för att motsvara kraven på en modern klimatsmart automatiserad flygplats med dagens snabba teknikutveckling inom elflyg, digitalisering och 5G. Om statliga Swedavia inte anser sig kunna driva flygplatsen i framtiden har dessutom ett initiativ tagits för att driva flygplatsen i privat regi av det företag som idag sköter flygledningen på flera av landets flygplatser.

Istället för att stänga Bromma flygplats måste regeringen säkerställa den framtida flygtrafiken på Arlanda och Bromma. Kapaciteten på Arlanda var innan pandemin inte tillräcklig för flygtrafikens behov i Stockholmsregionen. Det för hela Sverige så viktiga inrikesflyget, inte minst för näringslivet, får inte plats på Arlanda om Bromma läggs ner. En omedelbar nedläggning hotar återstarten för landet och flyget efter pandemin, den ekonomiska tillväxten i landet och försämrar näringslivets konkurrenskraft och möjligheten att bo och verka i hela landet.

Helena Gellerman, ledamot i riksdagens trafikutskott (L)

Anders Castberger, tidigare riksdagsledamot (L)

Said Abdu, tidigare riksdagsledamot (L)