Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT
Bild: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

Chansen att gemensamt påverka för en bättre miljö

Vi håller med ”Vi öster om älven” att Svenska kraftnät smyger igång ett storbygge utan att invänta Energimarknadsinspektionens svar på koncessionsansökan.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Ett ytterligare exempel på hemlighetsmakeri är den planerade transformatorstationen vid Ingelkärr. Enligt projektledaren på Svenska kraftnät, ska den sammankopplas med regionnätsledningar i området. Men Svenska kraftnät vet inte vilka och då inte heller hur regionnätsledningarna kommer att dras. Kan det vara möjligt att planera för en transformatorstation för flera miljoner utan att veta vilka ledningar som ska dras dit?

Att Svenska kraftnät enligt ”Vi öster om älven” själva bestämmer vilka som är berörda av ledningsbygget visar på Svenska kraftnäts nonchalans gentemot befolkningen i området. Varje 400 kilovoltledning behöver mellan 60-80 meters ledningsgata eftersom "farliga träd" röjs vart sjunde till åttonde år. Planerad verksamhet inom 250 meter från ledningarna ska anmälas till Svenska kraftnät för eventuellt godkännande före igångsättning. Det blir totalt 500 meter som Svenska kraftnät "råder" över längs dessa ledningar. Det finns dessutom rigorösa säkerhetsföreskrifter som allmänheten ska iaktta utmed ledningarna.

Runt växelströmsluftledningar bildas elektriska strömmar och elektromagnetisk strålning. Dessa har visat sig kunna ge olika former av cancer hos människor boende i närheten av kraftledningarna. 400 kilovolt nedgrävd kabel alstrar mindre strålning än luftledning till boende i närheten och tar mindre mark i anspråk än luftledning. En nedgrävd likströmskabel behöver cirka tio meters trädfri ledningsgata och alstrar ingen strålning. Kablar har färre felrapporter än luftledningar.

Bjarne Färjhage skriver, det vi alla vill, i sitt debattinlägg: ”I bästa fall grävs det ner en kraftig kabel som ersätter de två befintliga 400 kilovoltledningarna och dessutom den nya 400 kilovoltledningen väster om älven". Vi som drabbas av Svenska kraftnäts ovilja att använda marksnål och hälsovänlig teknik, nu har vi chansen att gemensamt påverka för en bättre miljö för människor och natur både på västra och östra sidan om älven. Vi välkomnar ”Vi öster om älven” och övriga som känner sig berörda till samarbete kring målet en nedgrävd kabel i stället för tre i luften. Genom vår FB-grupp kan ni kontakta oss för ett konstruktivt samarbete.

Föreningen Regional Motström (våra medlemmar finns både öster och väster om älven)