Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt TTELA
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
 Bild: Paul Kleiven
Bild: Paul Kleiven

Dags att EU blir lite mer lagom

Sverige är ett stort land med vitt skilda förutsättningar. Möjligheter och utmaningar ser olika ut för de som bor vid kusten och sjöarna jämfört med de som bor i de stora landsbygds och skogsområdena i Dalsland eller vid fjällområdena i Lappland. Behoven för norr och söder, öst och väster ser olika ut.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Därför är det viktigt att alla beslut ska fattas så nära människorna som möjligt. Det såväl för hur äldreomsorg och förskoleplatser organiseras, som för hur kollektivtrafiken läggas upp och för hur viltförvaltningen sköts. När politiken tas långt bort från människors vardag, som är fallet med EU, behöver besluten vara välgrundade och fattas i god ordning. Tyvärr sker inte så när det gäller viltförvaltningen.

I EU finns både fågeldirektivet och art- och habitatdirektiv som reglerar hur djurarter skyddas. Regelverket har den goda intentionen att speciellt hotade arter ska skyddas. Men tyvärr har listan aldrig uppdaterats och flera av de arter som anges som i behov av skydd är idag inte hotade. Det behöver bli smidigare att omklassa hotstatusen för de olika arterna av både fågel och däggdjur i takt med att population och viltstam växer, eller krymper.

För att en art ska omklassificeras från skyddad till en art där jakt kan ske krävs enligt rådande regelverk enhällighet i ministerrådet – med den följden att ingen art någonsin har flyttats från listan.

Både vargen och skarven – som tidigare var hotad men vars antal nu har blivit så stort att jakten behöver utökas för att stoppa negativ påverkan – är ett bra exempel på hur denna stelbenta byråkrati påverkar människor och natur lokalt i Sverige. När en viltstam når en acceptabel och livskraftig nivå ska det vara upp till den lokala nivån att avgöra hur jakt kan ske.

EU ska göra det EU gör bäst. Tyvärr ser vi mer och mer att överstatlighet och byråkrati sätter krokben i själva grundtanken med EU. För oss Kristdemokrater är det angeläget att EU ska syssla med att motverka gränsöverskridande terrorism, klimathot, arbeta för ökad handel och att slå ner på organiserad brottslighet. Men lokala frågor, så som hur vi bedriver vår jakt, ska EU inte lägga sig i. Det börjar bli dags att EU blir lite mindre. Lite mer lagom.

Maria Nilsson (KD)

Vänersborg, EU-kandidat