Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Christine Olsson/TT
Bild: Christine Olsson/TT

De äldre i Trollhättan förtjänar så mycket mer

I Trollhättan lever drygt 11 000 äldre över 65 år. De flesta klarar sig utan insatser från kommunen men de som behöver hjälp för att klara sin vardag måste uteslutande förlita sig på kommunala lösningar. Valfrihet finns inte för dem och styrande majoritet (S, V och MP) saknar helt ambitionen att förändra detta.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Under flera år har den kommunala äldreomsorgen i Trollhättan varit placerad i det absoluta bottenträsket av Sveriges 290 kommuner avseende nöjd kundindex och något synbart intresse att komma ur sin genanta placering tycks saknas. Man måste våga även om det ibland bryter mot ideologin då det är invånarnas bästa man ska ha i fokus.

Som exempel kan nämnas införandet av kyld mat för hemtjänsttagarna under hösten 2021. Majoriteten har valt att införa detta bland annat för att spara pengar. Det vill man inte gärna kännas vid, men så är det. Då ska man ha i åtanke att majoriteten dels har höjt skatten under mandatperioden och att Trollhättans Stad går + 250 miljoner.

På Trollhättans Stads hemsida står det att syftet är att ge en ökad kvalité, säkrare livsmedelshantering och en större valfrihet. Men att bli tvingad till kyld mat som enda alternativ, är inte vad jag kallar valfrihet. Förvaltningen har inte gått ut med frågan till de som idag har matdistribution, ” Vad önskar Ni, kylda matlådor veckovis eller varm levererad måltid dagligen?” Det beklagar jag som moderat representant i Omsorgsnämnden. Hade förvaltningen kunnat skapa båda förutsättningarna utifrån den enskilde omsorgstagaren, då hade vi kunnat prata om valfrihet.

Ett annat exempel är de äldreboenden som finns i Trollhättan idag. De ägs av Eidar, det kommunala bostadsbolaget. Standarden är undermålig på flera av dessa boenden och majoriteten av alla våra särskilda boenden ligger i södra stadsdelarna Lextorp och Sylte. Här har majoriteten i Omsorgsnämnden valt att lägga 400 000 kronor på en förstudie för att ta reda på om det går att förbättra boendestandard och miljön på Humlevägarna. Varför inte bara lämna området och satsa på nya boenden vid Hjortmossen (förstudien är redan klar), i Vårvik och i Väne Åsaka. Det vill säga mer utspritt i andra delar av staden. Men det är klart, vad ska Eidar då göra med alla sina fastigheter på Humlan? Vi verkar vara bakbundna till Eidar helt enkelt.

Det finns inga privata alternativ i Trollhättan som har ett annat tänk kring placering och utformning kring sina äldreboenden. Man har alltså ingen valmöjlighet här heller. Samtliga partier i opposition vill införa LOV (Lagen om valfrihetssystem). Vi tror starkt på att om man konkurrensutsätter kommunal äldreomsorg så måste man hela tiden ha kvalité och nöjdhet i fokus. Det behövs för att klättra och bli en av de kommuner som ligger i topp. Där ska vi i Trollhättan ligga.

Ett ytterligare exempel på vad som skulle förbättra för våra omsorgstagare är om de fick vara med och påverka utformningen av hemtjänsten genom” ”Fri Tid”. Istället för att få hjälp som är uträknad med en schablontid och fastställs av biståndsenheten, så bestämmer hemtjänsttagaren själv ihop med hemtjänstpersonalen vad som ska göras och vilken tidsåtgång som behövs utifrån den enskildes önskemål och behov. Avgiften skulle då bli utifrån den ”faktiska tiden” istället för som idag ett schablonbelopp. Målet behöver också bli att inte fler än tio personal ska gå hem till en omsorgstagare på en 14-dagarsperiod. Det skulle öka tryggheten. Känd personal som kommer och som vet vad den enskilde har för behov.

Majoriteten (S, V och MP) som styr i Trollhättan saknar visioner och idéer för framtidens äldreomsorg. Då är det inte konstigt att Trollhättans äldreomsorg inte är svenska mästare utan spelar i lägsta divisionen. De äldre i Trollhättan förtjänar så mycket mer och bättre.

Annicka Johansson (M)