Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Janerik Henriksson/TT
Bild: Janerik Henriksson/TT

Den styrande majoriteten vilseleder invånarna

Återigen vilseleder styrande majoritet genom Socialdemokraterna invånarna i Trollhättan och låter de tro att allt som görs inom äldreomsorgen är bra och beror på deras styrning. Låt oss beskriva varför.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Replik

Svar på ”Trollhättans äldreomsorgslyft har redan startat”, 13 augusti.

Vi kan ju börja med att tacka för att S och V nappat på vårt förslag med ”Fri tid” inom hemtjänsten som nu ligger i pipeline, även om vi ville påskynda arbetet och införa det redan i år. Rätten till självbestämmande värnar vi väldigt mycket om inom Moderaterna. Så det känns mycket glädjande att vi är eniga!

Det omskrivna äldreomsorgslyftet som sittande regering nu vill satsa på har efterfrågats länge från oppositionen och det välkomnar vi. Kompetensutveckling och utbildningsinsatser behövs för att höja kvalitén inom svensk äldreomsorg. Vem tycker något annat?

Det har ju visat sig under vårens uppkomna coronapandemi hur illa det ser ut inom äldreomsorgen i Sverige med bristande basala hygienrutiner, outbildad personal etcetera.

Detta är oacceptabelt och att inte införa rejäla åtgärder vore direkt ett svek mot våra äldre. Vi vill dessutom införa språkkrav för att få en anställning inom kommunal äldreomsorg.

Trollhättans stad har styrts av Socialdemokraterna över hundra år. Då kan man ju undra vad som har gått fel när kommunen år ut och år in hamnar väldigt långt ned bland Sveriges 290 kommuner i Socialstyrelsens årliga ”öppna jämförelser av äldreomsorg”. Fundera gärna en stund på detta!

Omsorgsnämnden i Trollhättan består av 15 ledamöter från S, V, M, KD, C och SD. Många av de beslut som tas i denna nämnd är vi överens om, andra inte.

Vi från M ihop med C och KD kommer ibland med förslag och motioner. Dessa tas som regel emot med kalla handen även om majoriteten i grunden inte är emot dem. Av ren prestige så röstas de ned just för att de kommer från något annat parti och då pratar vi inte om ideologiska idéer utan lösningar som faktiskt gör skillnad för kvalitén på den vård och omsorg som ges i vår kommun.

Att det nu sker förändringar inom Omsorgsförvaltningen har vi den nya förvaltningschefen att tacka som tillträdde vid årsskiftet efter att Ernst & Young under 2019 på uppdrag av kommunstyrelsen kommit med svidande kritik över förvaltningens tidigare styrning och ledning. Hon har under bara några månaders tid sett flertalet brister och insett hur låg kvalitén faktiskt har varit, något som vi inom oppositionen påtalat länge.

Nu ser vi i Moderaterna framemot höstens möten i Omsorgsnämnden där vi förhoppningsvis kan bortse från prestige och faktiskt kan genomföra förbättringar som gör skillnad för Trollhättans äldre invånare!

Vi vill slutligen uppmana alla invånare som är intresserade av äldreomsorgen i Trollhättan att följa nämndens arbete genom att ta del av protokollsanteckningar som ligger ute på kommunens hemsida.

Annicka Johansson (M)

Ledamot Omsorgsnämnden och vice ordförande Äldreomsorgsutskottet

Mattias Furskog (M)

Ledamot Omsorgsnämnden

Ann Nordqvist (M)

Ledamot Omsorgsnämnden och vice ordförande Utskottet för enskilda ärenden

Ann-Marie Arvidsson (M)

Ersättare Omsorgsnämnden