Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Det är Miljöpartiet som sätter klimatfrågor högst

I dessa tider är det många som vill kalla sig miljövän men det finns bara ett parti som sätter miljö och klimatfrågor högst på agendan och det är Miljöpartiet. Jenny B. Eriksson från Moderaterna i Trollhättan menar att Mps ställning att inte ge bifall till motionen om att utreda Gröna Obligationer visar på bristande engagemang och en undfallande ställning inom majoriteten. Det är nonsens.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Som framgick av svaret på motionen från Moderaterna om Gröna obligationer är Trollhättans stad delägare i Kommuninvest, som lånar ut till kommunsektorn vid finansieringsbehov. Där finns möjligheter för staden att välja gröna lån för hållbara investeringar. Då slipper Trollhättans stad ge ut egna obligationer och står för kostnader med administration, ramverk och extern granskning. Vi från Mp ser inte att det är läge att gå in just nu och starta ett nytt och kostsamt projekt med Gröna obligationer när vi redan har en väl fungerande koncept.

Du har helt rätt Jenny att vår mandat i kommunfullmäktige är avgörande för majoriteten. Den hade däremot inte kunnat ge Alliansen och Liberalerna majoritet utan hjälp av Sverigedemokraterna och detta faktum är du och ditt parti väl medvetna om.

Inom majoriteten med S, V och Mp, har vi ett bra och konstruktivt samarbete. Samspelet ger utrymme för alla tre partier att driva sina hjärtefrågor. Från Trollhättans Miljöparti har vi infört en policy för minskad köttkonsumtion, en reduktion av användning av engångsartiklar i plast och är på väg att införa en Koldioxidbudget för Trollhättans stad. Att arbeta med klimat och miljöfrågor kräver långsiktighet och målmedvetenhet. Det kräver också samarbete med flera partier.

Angående frågan om åkermark, självklart tycker vi i Miljöpartiet att åkermark inte ska tas i bruk i onödan. I fallet Alingsåker så har exploatering ägt rum i tre etapper, under ett flertal år, och ni Moderater har varit med själva och sagt ja till de första två etapper. Nu har ni svängt och sagt nej till den sista etappen. Från Mp tycker vi att det är viktigt att fullfölja ett flerårigt projekt som nu går in i sitt slutskede..

Angående rubriken att Mp är tandlös i politiken så tycker vi att det är bättre att använda hjärna och hjärta än att visa tänderna för våra samarbetspartner och motståndare.

Att tycka olika om saker tillhör politiken och vi från Miljöpartiet välkomnar Moderaternas engagemang, även om vi inte alltid delar era synpunkter.

De stora politiska beslut om klimat, miljö och biologisk mångfald kommer att kräva långtgående samarbete över alla partigränser i framtiden.

Esther O'Hara (Mp)

Jens Jönsson (Mp)