Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vallöften som fler bostäder och en utbyggd järnväg är helt beroende av tydliga regler, en trygg råvaruförsörjning och att fler kan göra jobbet. Det skriver Emma Schewenius på Byggföretagen. Bild: Stefan Bennhage
Vallöften som fler bostäder och en utbyggd järnväg är helt beroende av tydliga regler, en trygg råvaruförsörjning och att fler kan göra jobbet. Det skriver Emma Schewenius på Byggföretagen. Bild: Stefan Bennhage

Det behövs en långsiktig strategi för samhällsbygget

Vallöften som fler bostäder och en utbyggd järnväg är helt beroende av tydliga regler, en trygg råvaruförsörjning och att fler kan göra jobbet. Det skriver Emma Schewenius på Byggföretagen.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Det är dyrt att bygga. Nio av tio byggföretag uppger att man påverkas av prisökningar på varor eller tjänster som är nödvändiga för verksamheten. Samtidigt lös företagandets villkor med sin frånvaro i valrörelsen. Därför behövs en näringspolitik som på ett vassare sätt än i dag väger olika samhällsintressen mot varandra.

När våra medlemsföretag skapar jobb, bostäder och förutsättningarna för resor däremellan gör vi det inom ramarna politiken sätter. Det ställer krav på regelverk som kännetecknas av tydlighet, enkelhet och beslutsamhet.

Möjliggör ökat byggande på platser där människor vill bo och leva, förtydliga förbudet mot kommunala särkrav och öka flexibiliteten i detaljplanerna. Fler bostäder inom samma detaljplan förbättrar effektiviteten och skapar möjlighet att bygga mer på relativt kort tid. Så ges även bättre förutsättningar för en högre och jämnare byggtakt i sämre konjunktur.

Bygg- och anläggningsbranschen verkar inte i ett vakuum. Tvärtom är vi en del av det industriella kretslopp där varje del är beroende av varandra. Våra medlemsföretag gynnas av globaliseringen - och av tryggheten som en nationell råvarutillgång skapar.

En genomtänkt industristrategi baseras inte på tillfälliga lagändringar och politiska brandkårsutryckningar. Miljölagstiftningen behöver omformas så att långsiktig industriell utveckling underlättas. Sverige ska ha fortsatt stränga miljökrav - men handläggningstiderna måste bli kortare och förutsebarheten i tillämpningen öka.

Cementkrisen är inte över. Det finns stora osäkerheter efter att Cementas tillstånd för kalkbrytning i Slite löper ut vid årsskiftet. Armerad betong är Sveriges i särklass mest använda byggmaterial. Att helt ersätta betong med andra material är inte möjligt - och en ersättning med andra material kan bara ske på en liten del av den totala användningen. Inflationen och kostnadsökningarna påverkar hela samhällsekonomin. Kommande år blir det än viktigare att stat, kommuner och myndigheter genomför investeringar som motverkar arbetslöshet och stimulerar ekonomin. Men vi behöver bli fler som gör jobbet!

En majoritet av Byggföretagens medlemsföretag upplever bristen på rätt utbildad arbetskraft som ett hinder för expansion. Därför behöver bygg- och anläggningsprogrammet moderniseras. Programmet måste på ett bättre sätt än i dag spegla branschens utveckling och innovationer - för att lättare kunna leda till jobb eller vidare studier.

Bygg- och anläggningsbranschen är bryggan till framtiden. Varje år bidrar vi med nästan 40 miljarder kronor i skatteintäkter till vård, skola och omsorg. Men partipolitiska vallöften som fler bostäder och en utbyggd järnväg är helt beroende av tydliga regler, en trygg råvaruförsörjning och att fler kan göra jobbet. Nu krävs en långsiktig näringspolitisk strategi för att fortsätta utveckla samhällsbygget!

Emma Schewenius

Bransch- och föreningsansvarig, Byggföretagen