Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Andreas Olsson
Bild: Andreas Olsson

Det handlar om kulturmiljöer och byggnadsminnen

Under valet 2014 bedrev jag en ambitiös personvalskampanj med mitt dåvarande parti Liberalerna.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

En väsentlig del av kampanjen som dåvarande Folkpartiet Liberalerna, sedan lång tid stod bakom, var att Trollhättan överhuvudtaget skulle få nya slussar. För miljöns skull och för hållbar tillväxts skull. Som företrädare för Liberalerna hävdade jag att Trollhättan sedan slutet av 1700-talet är en känd sluss-stad – ett varumärke helt outstanding. Vår stad utan slussar är svårt att tänka sig. Efter intensivt lobbyarbete beslöt hela riksdagens majoritet 2018 på regeringens förslag att Trafikverket tillsammans med Sjöfartsverket ska bygga nya slussar i Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet. Byggstarten i Trollhättan är beräknad till år 2025/2026. För närvarande utreder Trafikverket var de nya slussarna kan placeras och de har tagit fram tre möjliga förslag. Det är i nuläget dessa tre förslag som diskuteras och som har blivit en brännbar fråga.

Det är Trafikverket som håller samråd om de olika alternativen. Samrådet är en viktig del i processen inför en ansökan om tillstånd för byggnationer hos Mark- och miljödomstolen. Det är efter dessa samråd som Trafikverket ska bestämma sig för vilket alternativ de ska förorda när ansökan går in. Kommunens roll är ju här att ge ett planbesked och senare sköta detaljplanearbetet. Att bygga nya slussar är ett gigantiskt stort projekt och oavsett var de nya slussarna placeras, så kommer trollhätteborna att påverkas på olika sätt. Stadens roll är inte att värna enskilda husägares intressen utan långt mycket vidare än så. Det måste grundas på hur alla invånare påverkas på både kort och lång sikt.

Det handlar om både kulturmiljöer och byggnadsminnen. Det handlar om hur naturområdena påverkas. Ytterst kan det också handla om besöksnäringen och turismen. Detta är vida större än enskilda personers tyckanden. Valet måste vila på kunskaper inte tyckanden. Det alternativ som var naturligast 2014, när jag drev frågan , var det i sydlig riktning genom Skoftebydelen. Det alternativet anser jag personligen själv är bäst och det gynnar alla medborgare bäst. Ansökan kommer att gå in i god tid före valet 2022. Det innebär att de politiska partierna inte behöver driva populistisk propaganda kring detta i valrörelsen. Då är frågan redan avgjord av Trafikverket. Detta anser jag inte ska vara en populistisk valfråga utan en saklig och genomtänkt fråga ur alla nödvändiga aspekter.

Raul Eriksson

Medlem i Kristdemokraterna