Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Privat
Bild: Privat

Det stora problemet är granbarkborren

Replik på "Hyggesfritt ser ut som kalhygge?"

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Sveaskog beslutade 2021 att gå över till hyggesfritt skogsbruk på Halle- och Hunneberg. Fram till 2020 bedrev vi dock ett vanligt trakthyggesbruk på bergen, och det finns därför fortfarande en del hyggen där skogen inte har vuxit upp än. Efter hand som dessa föryngras och växer upp kommer hyggen att bli en sällsynt syn i området.

Ett problem för oss är dock skadeinsekten granbarkborre som har angripit och dödat stora arealer granskog på Halle- och Hunneberg. Om man låter en sådan död skog stå kvar kommer träden inom några år att falla, och i värsta fall orsaka skador på personer eller egendom. Vi jobbar därför med att avverka död och döende granskog, bland annat intill Bergagården. Trots att vi sparar alla andra trädslag än gran så blir det tyvärr ofta mer eller mindre kalt efter en sådan avverkning.

Om vi hade låtit bli att avverka så hade det också blivit kalt efter några år när de döda träden hade fallit, så det finns inget bra sätt att undvika kalytor i den typen av skog. Vi kommer att plantera nya träd där vi har avverkat, och vid Bergagården blir det främst lövträd som björk och ek.

När det gäller frågan om hur Sveaskog definierar ”hygge” och ”hyggesfritt skogsbruk” så följer vi den definition av hyggesfritt skogsbruk som Skogsstyrelsen tog fram 2021. I korthet går den ut på att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor. Detaljerna kring definitionen finns att läsa på Skogsstyrelsens hemsida.

Peter Ask

skogsskötselspecialist på Sveaskog

Elisabet Edensvärd

miljö- och naturvårdsspecialist på Sveaskog