Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Botebäcken har ett omfattande och intensivt djurliv. Förutom hackspett finns till exempel bäver och salamander och ett rikt fågelliv i övrigt, uttrycker debattören.
Botebäcken har ett omfattande och intensivt djurliv. Förutom hackspett finns till exempel bäver och salamander och ett rikt fågelliv i övrigt, uttrycker debattören.

Detaljplan Öxnered/Skaven – biotopisk ödeläggelse

Replik
Förödande besluta om detaljplan för Skaven, 2 februari.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Det är inte bara åkermark som försvinner i förslaget till detaljplan för Öxnered/Skaven. En av få kvarvarande stadsnära biotoper i Vänersborg, Botebäckens utlopp i Vänern öster om Älvsborgsbanan, kommer att förstöras genom en starkt trafikerad bilväg precis intill och parallellt med bäcken. Detta leder i sin tur till kraftigt ökad trafikvolym på Öxnered/Djupedalsvägen – en redan kraftigt överbelastad genomfartsled inuti och rakt igenom stadsdelen Blåsut/Botered.

Botebäcken har ett omfattande och intensivt djurliv. Förutom hackspett finns till exempel bäver och salamander och ett rikt fågelliv i övrigt. Bäcken mynnar ut i ett stort bladvassområde. Bladvass är en viktig biotop för fågel och fisk. Ett flertal utredningar under senare tid har just betonat Botebäckens höga naturvärden

Naturvårdsverket har nyligen framfört att det finns starka skäl att särskilt prioritera två av miljömålen under de kommande åren – klimat och biologisk mångfald.

Stockholm Resilience Center anger att den mest överskridna planetära gränsen är biologisk mångfald, då arter utrotas i onaturligt hög hastighet, som följd av mänsklig aktivitet.

I tidigare förslag till detaljplan angavs: ”I områdets norra del, mitt emot Öxnereds skola, föreslås en gång- och cykeltunnel under Älvsborgsbanan för att knyta ihop Skaven med Öxnered, Blåsut och vidare med Vänersborgs centrum”. Återgå till denna planering!

Detaljplanen har nu varit ute för förnyad granskning och det blir intressant att ta del av det nya förslaget och följa dess politiska behandling.

Göran Hermansson