Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Friskvård. Vi tar varje enskild medarbetares hälsa på fullaste allvar och arbetar systematiskt och kontinuerligt med arbetsmiljöfrågor och friskvård ur alla aspekter, skriver insändarskribenten.
Friskvård. Vi tar varje enskild medarbetares hälsa på fullaste allvar och arbetar systematiskt och kontinuerligt med arbetsmiljöfrågor och friskvård ur alla aspekter, skriver insändarskribenten.

Eidar ett företag med ambitioner och gott hjärta

Replik
Svar på Går lojalitet före hälsa hos Eidars anställda?, 9 november.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Först vill jag säga att vi naturligtvis tycker att det är jättetråkigt främst för individen men även för organisationen när någon medarbetare inte mår bra eller hittar den rätta balansen i sitt liv.

Vi tar varje enskild medarbetares hälsa på fullaste allvar och arbetar systematiskt och kontinuerligt med arbetsmiljöfrågor och friskvård ur alla aspekter.

Vi har bland annat en person anställd som arbetar med arbetsmiljöfrågor på heltid. Denna person ingår också tillsammans med ledare och skyddsombud i en skyddskommitté där vi arbetar både förebyggande och uppföljande med att minimera risker i arbetet genom att analysera och förebygga risker, följa upp rapporterade tillbud med mera. Vi har också ett gott samarbete med våra två fackklubbar Unionen och Fastighetsanställdas förbund, och vi investerar mycket i personalens välbefinnande, för att de i sin tur skall kunna ge våra hyresgäster en god kvalitet.

Vi är också certifierade enligt kvalitetsstandarden FR2000 och arbetar även där systematiskt och kontinuerligt med såväl interna som externa revisioner för att säkerställa att våra rutiner och arbetssätt fungerar och efterlevs.

Friskindex är ett mått på hur medarbetarna mår i livet. Index påverkas av medarbetarens fysiska och psykiska hälsa på arbetet men också i privatlivet, det innebär att sjukdomar, skador, stress, familjesituation, etcetera påverkar resultatet. Det betyder att även om Eidar har som mål att alla ska må bra på jobbet, så är ett realistiskt friskindexmål 82 procent då index påverkas av personens totala livssituation. Vi mäter också sjukfrånvaro för att följa upp hur våra medarbetare mår. I vår senaste årsredovisning, för 2017, redovisar vi en närvarograd på 97,1 procent. En siffra som vi är stolta över.

Vi är också stolta över våra hälsosatsningar och vårt systematiska arbetsmiljöarbete där den nya organisationen som sjösattes 1 januari i år, möjliggör en närmare relation ledare och medarbetare emellan, där vi lättare kan fånga upp signaler på ohälsa i tid.

Vi arbetar till exempel kontinuerligt med hälsoscreening precis som du nämner och som vi erbjuder alla anställda och samarbetar med företagshälsovården Hälsan för att arbeta proaktivt med hälsofrämjande åtgärder samt erbjuder samtalsstöd och riktade åtgärder för medarbetare som inte mår bra.

I vår medarbetarundersökning mäter vi också hur personalen trivs på Eidar varpå 94,3 procent bekräftar att de trivs bra eller mycket bra på Eidar.

Vi vill vara ödmjuka i att alltid kunna bli bättre som arbetsgivare. Vi är i grunden och i våra värderingar som du refererar till ett företag med goda ambitioner och gott hjärta, och vill inte förminska individers ohälsa, tvärtom! Vårt mål är att alla ska trivas och vara glada över att gå till Eidar på morgonen - varje dag.

Urban Blom, VD

AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag