Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Fredrik Sandberg/TT
Bild: Fredrik Sandberg/TT

En bättre fungerande hyresmarknad kan inte vänta

Hösten är på ingång och med det följer nya levnadsförhållanden för många människor. Någon har kommit in på sin drömutbildning på annan ort, någon har fått ett efterlängtat jobb på andra sidan landet och en annan kanske ska separera från sin partner.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Ofta följs dessa förändringar i livet av ett behov av att inom kort hitta en ny bostad, ett nytt hem. Inte sällan efterfrågas en hyresrätt för detta ändamål.

Fler hyresrätter står ofta högt på många kommunpolitikers önskelista. Alla förstår att om det inte finns ett varierat utbud av bostäder och upplåtelseformer, så kommer det påverka möjligheten till kompetensförsörjning lokalt vilket medför minskad tillväxt. Bostadsmarknaden är komplex och dess problem är ett resultat av en lång rad faktorer. Det är ändå svårt att förbise den roll dagens stelbenta och juridiskt krångliga bruksvärdessystem spelat för att skapa nuvarande situation.

De senaste åren har kostnaderna för fastighetsförvaltning stigit mer än tre gånger så mycket som hyresutvecklingen. Samtidigt har de disponibla inkomsterna generellt sett ökat under 2010-talet i långt högre takt än hyrorna. För långsiktiga hyresvärdar, såväl privata som kommunägda, har det blivit allt svårare att klara löpande driftkostnader och fastighetsunderhåll. I en nyligen genomförd enkät av Fastighetsägarna GFR ansåg 80 procent av de tillfrågade från både privata fastighetsägare och allmännyttan att de har hyror i sitt bestånd som är under bruksvärdet. Minskade intäkter och ökade kostnader är ingen hållbar ekvation utan ett recept för fler ombildningar till bostadsrätter och minskade investeringar i hyresfastigheter. Dessutom ökar svarthandel av hyreskontrakt som omsätter miljardbelopp.

Ytterligare en av de viktigaste faktorerna bakom dagens problem är att hushållens värderingar av olika egenskaper för boendet inte har fått slå igenom i hyressättningen. Bland bostadskonsumenter upplevs dagens hyressättning därför som orättvis. På bostadsrättsmarknaden så värderas generellt sett en lägenhet belägen i ett eftertraktat område mycket högre, än i mer perifera områden. Eftersom lägesfaktorn inte får slå igenom med liknande utfall i hyressättningen av en hyresrätt, så yttrar sig den i relation till betalningsviljan allt för låga hyran i långa bostadsköer till de mest populära områdena och minskad rörlighet.

Bostadshyror måste utvecklas i samma takt som den övriga samhällsekonomin och spegla hyresgästers värderingar, där läget är en av de högst värderade kvaliteterna. Balanseras inte detta och gapet mellan betalningsvilja och faktisk hyra växer, kommer hyresrätterna minska med resultat som slår mot hela samhällsutvecklingen. Inget enskilt beslut kommer lösa alla knutar på bostadsmarknaden, utan ett flertal reformer krävs. Hyresrätten är viktig boendeform för många, så låt oss värna om och utveckla den tillsammans. Våra politiker måste agera handlingskraftigt, för en bättre fungerande och mer hållbar hyresmarknad kan inte vänta.

Petra Ohldin Lampinen,

näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna GFR -

Christian Melin,

vd Wallexia Fastigheter och kretsordförande Fastighetsägarna GFR