Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Andreas Olsson
Bild: Andreas Olsson

En helhetsbild istället för att se projektet ensidigt

Replik. "Det handlar om kulturmiljöer och byggnadsminnen".

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Bra att Raul Eriksson engagerar sig i frågan om de nya slussarna! Det många politiker inser nu har många skoftebybor förstått och försökt påverka sedan tidigt i våras. Vi läser dock din insändare som något ensidig och har svårt att tolka vilken fakta ditt ställningstagande bygger på.

Vi håller med att frågan inte ska reduceras till enskilda husägares intressen. Men det är naivt att tro att endast 20-35 husägare kommer påverkas av dagliga sprängningar under många år om det byggs i Skoftebyn. Väsentligt fler boende kommer bli direkt påverkade under den längre tid om slussen byggs i syd. Här bedöms byggtiden vara längst främst då betydligt mer berg ska sprängas bort och fraktas iväg. Skillnaden i bergmassor påverkar CO2-avtrycket negativt om man bygger här. År 2021 har de flesta politiker miljön väldigt högt upp på agendan. Frågan om CO2 och miljön är kanske den viktigaste frågan vi måste lösa de kommande åren. Därför är det mycket svårt att välja det sämsta alternativet: syd.

Barnen har en särställning i Trafikverkets utredning och är också en viktig del i det som läggs fram till mark- och miljödomstolen. Där är påverkan på Syd väsentligt större och (miljö)argumentet är mycket svårt att komma runt då skillnaden lär vara stor.

Syd påverkar också södra delen av bergkanalen, Åkers sjö och Ryrbäckens naturreservat som ingår i Trollhättans kanal- och slussområde. Området är statligt byggnadsminne och riksintresse för kulturmiljövård, sjöfart, friluftsliv, naturliv med mera (referenser länsstyrelsen, regeringen). Hela södra korridoren går genom detta riksintresse. Delar av Ryrbäckens naturreservat är alltså också ett riksintresse precis där korridoren ligger. Vi kan diskutera vilka naturreservat och kulturminnen som är vackrast och mest värdefulla men faktum är att riksintressen för natur och kultur påverkas på ett likvärdigt sätt i båda alternativen. Vi har lärt oss under våra promenader att många politiker aldrig varit i Ryrbäcken och sett den vackra naturen i området och man bör förstå all relevant information innan beslut.

Vi håller helt med att beslut ska tas faktabaserat, inte på tyckande och populistiska utspel. Då måste man se hela bilden. Därför erbjuder vi även dig en promenad runt korridorerna där vi diskuterar norr/syd sakligt. Det är först då man kan få en helhetsbild istället för att se projektet ensidigt. Vi hör av oss!

Slutligen vill vi säga att renovera dagens slussar är nog det bästa alternativet ur miljösynpunkt men det är upp till stadens politiker att driva det på riksnivå.

Skoftebybor