Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Stefan Bennhage
Bild: Stefan Bennhage

En jämställd högskola är en hållbar högskola

Sveriges högskolor och universitet är inte jämställda. Enligt en rapport som stiftelsen Allbright släppte 2019 är nästan tre av fyra professorer män.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Många kvinnor utsätts för sexuella trakasserier och kvinnor förväntas ofta ta ett större ansvar för praktiska, administrativa uppgifter. Kvinnor möter ofta dolda, informella maktstrukturer och har svårare att bli befordrade.

Det är naturligtvis väldigt beklämmande att vi inom sektorn inte nått längre. Av detta skäl har alla högskolor och universitet fått ett regeringsuppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering. Högskolan Väst tar frågan på största allvar och har under tre år arbetat intensivt med att lyfta frågan och testa nya metoder för att nå ökad jämställdhet.

Fokus för oss precis som för andra svenska lärosäten har legat på att motverka könsbundna studieval och ojämställda karriärvägar, samt att se till att både män och kvinnor fullföljer sina studier. Arbetet har krävt att vi utmanat normer, värderingar och invanda tankesätt, och det har varit tydligt att den här frågan engagerat hela organisationen.

Även om vi har långt kvar att gå så har mycket hänt för att väva in arbetet med jämställdhet i vårt dagliga arbete. Nu växlas arbetet upp ytterligare bland annat genom att vi, tillsammans med andra svenska lärosäten, ska genomföra en studie kring sexuella trakasserier. Vi vet väldigt lite om hur utbrett detta är inom akademin, både för studenter och för dem som arbetar på högskolan. Studien blir en viktig kunskapsbas för oss i det fortsatta arbetet.

Yttersta är frågan om jämställdhet en fråga om hållbarhet. Därför känns det naturligt att koppla vårt arbete med jämställdhet och lika villkor till vårt arbete kring de globala hållbarhetsmål som världens länder enats kring. Som högskola och myndighet är vi berörda av alla mål och som drivande samhällsaktör kan vi göra riktig skillnad.

Under 2020 kommer vi att utveckla en modell för hur vi kan arbeta med de globala målen i vår utbildning, forskning och samverkan, samt hur vi kan samordna arbetet mot de uppdrag, lagkrav och andra projekt som tangerar området.

För Högskolan Väst är frågan om lika villkor och jämställdhet inom akademin central. Vår högskola ska vara en plats där både kvinnor och män kan forska, utbilda sig och utvecklas som individer. En jämställd högskola är en hållbar högskola.

Beatrice Löfström, strateg och samordnare för jämställdhet och lika villkor, Högskolan Väst

Jan Theliander, prorektor, Högskolan Väst