Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Skogsråvaran är den viktigaste resursen för att Sverige ska kunna klara omställningen till ett fossilfritt samhälle, skriver debattören.
Skogsråvaran är den viktigaste resursen för att Sverige ska kunna klara omställningen till ett fossilfritt samhälle, skriver debattören.

En offensiv och långsiktig skogspolitik

Skogen och äganderätten har för Centerpartiets del varit en prioriterad fråga i den politiska överenskommelsen mellan S, C, L och MP. Nu har vi drivit igenom ett antal viktiga åtgärder som ska stärka äganderätten och rättssäkerheten i skogen. Efter en lång tids osäkerhet och tvära kast i skogspolitiken finns nu äntligen förutsättningar för att bygga upp en hållbar framtid för Sveriges skogsägare.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Det finns många konkreta åtgärder för att stärka svenskt skogsbruk och svensk skogsnäring i det så kallade Januariavtalet. Vi i Centerpartiet har drivit igenom att krav på rättssäkerheten ska stärkas för markägare och företag. Detta gör vi genom bättre kompensationsmöjligheter vid intrång i brukanderätten. Det nationella skogsprogrammet ska utvecklas för att främja skogsnäringen med fokus på att förbättra villkoren för företag och skogsentreprenörer. Artskyddsförordningen ska ses över för att bli mer rättssäker. Överenskommelsen innebär också ett stopp för den utökade nyckelbiotopsinventering som vållat stor oro för många skogsägare.

Svensk skogspolitik bygger på frihet under ansvar och det vill vi fortsatt värna genom en tydlig lagstiftning och en myndighetsutövning som faktiskt hjälper skogsägarna. Det var det som vi i Centerpartiet gick till val på, och det är det som i stora delar överenskommelsen handlar om.

Under senare år har implementering av ny lagstiftning samt ny praxis från myndigheter lett till domstolsprocesser vilket, med rätta, upprört många av de som äger skog i Sverige. Detta måste få ett slut. Därför kommer en översyn av relevant lagstiftning att genomföras, för att följas av tillämpning.

Centerpartiet kommer under kommande mandatperiod göra allt vi kan för att regering och riksdag verkligen genomför åtgärder för stärkt äganderätt för skogsägarna, en utvecklad bioekonomi och god biologisk mångfald. Skogsråvaran är den viktigaste resursen för att Sverige ska kunna klara omställningen till ett fossilfritt samhälle. Det är hög tid för ordning och reda i den svenska skogspolitiken!

Fredrik Christensson (C)

Riksdagsledamot Fyrbodal