Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det är inte bara underhållet av våra fastigheter som väcker frågetecken, menar debattörerna. Bild: Niklas Johansson
Det är inte bara underhållet av våra fastigheter som väcker frågetecken, menar debattörerna. Bild: Niklas Johansson

En politik för välskötta fastigheter och lokaler

Det är inte bara underhållet av våra fastigheter som väcker frågetecken, menar debattörerna.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Vågorna går höga i frågan om Vänersborg kommuns underhåll av egna fastigheter och lokaler. Att fastighetsunderhållet har blivit åsidosatt under lång tid är i sig inget konstigt då kommunen har saknat tydliga mål, riktlinjer och underhållsplaner på det fastighetsbestånd som man äger. När underhållet har fått stryka på foten tillräckligt mycket så skapar det bristfälliga lokaler och akuta problem för de verksamheter, kärnverksamhet och föreningsliv, som använder dem.

En god och sund fastighetsstrategi vilar på förebyggande, strukturellt och kontinuerligt arbete. Vänersborg har dock saknat sammanhållande strategier för lokalplanering, fastighetsägande och internhyra samt underhåll, och i de fall riktlinjer har funnits har de inte följts. Detta tar sig inte minst uttryck i de eftersatta fastigheter, där vetskapen om behov av underhåll har funnits, men detta ändå skjutits på framtiden på grund av otillräckliga medel och saknade politiska mål. I flera av fallen är vanvården av fastigheter så stor att det möjligen inte är ekonomiskt lönsamt att reparera och renovera upp fastigheten. Detta kan inte likna annat än kapitalförstöring och en mycket illa hantering av våra gemensamma skattemedel.

Det är inte bara underhållet av våra fastigheter som väcker frågetecken. Muntliga hyresavtal och lokaler där man inte vet dess användning har varit verklighet under den gångna mandatperioden. Riktlinjer finns för syftet med kommunens, respektive de två kommunala fastighetsbolagens, fastighetsbestånd, men det faktiska ägandet saknar logik. Man både förundras och förfasas över avsaknaden på en strategi som skapar goda och hållbara förutsättningar för kommunalt fastighetsägande.

Många av de kommunalt ägda fastigheterna som man hyr ut efterlämnar ett stort ekonomiskt underskott. När driftsbudgeten överskuggar fastighetens hyresintäkter, på grund av felaktig hyressättning eller att lokalen står outhyrd, så skär man istället i de underhållspengar som är avsedda för de fastigheter och lokaler som kommunen själva nyttjar. Här måste man våga överväga att sälja de fastigheter som vi inte har någon kommunal verksamhet i.

Vår politik kommer att bygga på ett ansvarstagande för de kommunala fastigheterna vi borde äga, ett ansvarstagande för de fastigheter vi borde avyttra och en varsamhet med våra gemensamma skattemedel. En röst på Moderaterna kommer att innebära ordning och reda i det kommunala fastighetsbeståndet. Idag, imorgon och i framtiden.

Robin Danielsson

ordförande MUF Vänersborg

Tor Wendel

ordförande Moderaterna Vänersborg