Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

En stabil årlig ökning av sjuklönekostnader

Bilden visar sjuklönekostnader inom omsorgsverksamheten för Trollhättans stad 2014-18. En stabil årlig ökning men som förra året mer än dubblerades. En ökning som inte kan förklaras med ökad personalstyrka, antalet anställda inom omsorgsverksamheten har de senaste åren varit stabil. Den till och med minskade 2018 då verksamheten inom service och teknik flyttades från omsorgsnämnden och numer redovisas under kommunstyrelsen kostnader.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Sjuktalen redovisas idag till omsorgsnämnden och kommunfullmäktige i procentuell form. För att kunna följa utvecklingen har vi bett att sjuktalen även redovisas som kostnader, svaret har varit att vi frågar efter något omöjligt. Ett problem med en väldigt enkel lösning - vi bad helt enkelt om siffrorna från stadens ekonomiavdelning.

Av detta drar vi två slutsatser: Ett: De skenande kostnaderna har inte redovisats vare sig till omsorgsnämnden eller kommunfullmäktige. Bristande information gör det väldigt svårt att arbeta proaktivt och okunskap om historik medför att man styr efter ögonblicksbilder. Något som sällan bli bra och som här blivit riktigt, riktigt dåligt. Staden Trollhättan har navigerat utan tydlig kurs och revisionens bitande kritik mot nämndens brister är än mer förståelig. Glädjande är dock att majoriteten höll med om M/KD/Cs yrkande på förtydligad rapportering till nämnden och förslaget på hur den ska utformas, ett stort gemensamt steg framåt!

Två: ”Bemanning 2021” förefaller ha skapat ett mycket allvarligt problem. Om orsaken är systemets uppbyggnad eller dess implementering kan vi diskutera tills korna kommer hem utan att finna svaret. Ett år efter starten kan vi bara konstatera att kostnaderna skenar.

2019 tyder dessvärre inte på en vändning. Fram till september har sjukskrivningarna ökat med ytterligare +12 procent, eller cirka +3 miljoner kronor. En mycket allvarlig kostnadsökning men - och än viktigare - kostnaderna i form av personalens välmående är avsevärt värre.

Att fortsätta på den inslagna banan kommer medföra att en oförsvarbar del av intäkterna från höjd kommunalskatt måste användas för att betala ökade sjuklönekostnader. Skattebetalarnas inkomst ska inte täcka upp för att staden som arbetsgivare inte förmår skapa en god arbetsmiljö. Detta vore direkt upprörande! I den här allvarliga situationen kan vi inte låta Bemanning 2021 bli en prestigefråga där vinnaren får sitt pris på bekostnad av skattebetalarnas pengar och personalens hälsa.

Moderaterna Trollhättan

Annicka Johansson

Ann Nordqvist

Annmarie Arvidsson

Mattias Furskog

”Bemanning 2021, bygger på att planera bemanningen utifrån brukarens behov. I Trollhättans stad finns rätten till heltid. Det politiska beslutet innebär att rätten till heltid inte ska leda till merkostnader för staden.”