Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

 Bild: TTELA
Bild: TTELA

En tredje våg är troligen på väg

Trollhättans stad och våra politiker gör i princip inget för att säkra vår arbetsmiljö för att undvika att vi personal blir smittade.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Vad anser ni att ni gör/vad tänker ni göra och varför vidtar ni inte fler åtgärder för att värna om oss som måste gå till jobbet varje dag i pandemin. På vilket sätt visar ni att våra liv är viktiga?

Stoppa smittspridningen!

Svar direkt:

Vi har många medarbetare som behöver finnas på plats och utföra sitt samhällsviktiga arbete under pandemin. Vi vill att våra medarbetare ska känna att de har förutsättningar att göra sitt jobb på ett tryggt sätt och kan hålla sig friska.

Trollhättans stad har vidtagit många olika åtgärder i våra verksamheter för att minska smittspridning, som begränsat antalet besökare i olika lokaler, använder skyddsutrustning i enlighet med nationella riktlinjer och distansarbetar när det är möjligt. På arbetsplatserna görs riskbedömningar som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Riskbedömningarna utgör en grund för de åtgärder som behöver vidtas för att förebygga och förhindra smittspridningsrisker som kan finnas i verksamheterna. Trollhättans stad följer också de rekommendationer som kommer från nationellt håll exempelvis Folkhälsomyndigheten och Smittskydd i Västra Götaland.

Trollhättans stad vill naturligtvis att våra medarbetare, som har en viktig roll i att upprätthålla samhällsviktiga funktioner i denna samhällskris, ska uppleva en så säker och trygg arbetsmiljö som möjligt! Har du fler frågor och funderingar om åtgärderna för arbetsmiljön, så kontakta gärna din närmaste chef som vet hur förutsättningarna ser ut på just din arbetsplats.

Elisabeth Funck

Personalchef Trollhättans stad