Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt TTELA
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
 Bild: HASSE HOLMBERG
Bild: HASSE HOLMBERG

Ett folkhälsoproblem med långvarig smärta

Vi har mycket att vara tacksamma för i Sverige. Ett exempel är tillgången till god vård. För patienter med akuta och komplexa sjukdomar är den särskilt bra, i internationella jämförelser hamnar vi i topp.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Men för patienter med långvarig och komplex smärta, det vill säga smärta som kvarstår längre än tre månader, saknas beredskap i vården att hantera denna stora patientgrupp. Det visar SKL:s rapport Nationellt uppdrag: Smärta, vars slutsatser om vårdens brister används i det pågående arbetet med att förbättra smärtvården.

Långvarig smärta är ett påtagligt folkhälsoproblem globalt. I Sverige är smärta den vanligaste orsaken till besök i primärvården. Ändå är behandlingarna som erbjuds patienter få och helt beroende av patientens boendeort. Vårdprogram för specifika långvariga smärttillstånd, till exempelvis för patienter med en relativt vanlig reumatisk sjukdom, reumatoid artrit, finns bara i en tredjedel av regionerna. Vad värre är att det saknas övergripande vårdprogram för långvarig smärta i drygt hälften av landets regioner. Det inkluderar den stora patientgruppen som lever med fibromyalgi. Värt att notera är att majoriteten av Sveriges befolkning är bosatt i dessa regioner.

Reumatikerförbundet vill gärna bidra till en förbättring. Vårt förslag till lösning på problemen är att undervisa vårdpersonal om smärta. De, i sin tur, kan arrangera smärtskolor för patienter som behöver det. I smärtskolorna får patienten ökad kunskap, medvetenhet om vikten av vardagsbalans och motivation till fysisk aktivitet. En representant från den lokala reumatikerföreningen deltar och utgör då det goda exemplet. Efter avslutad utbildning har patienten verktygen att utveckla en hälsofrämjande livsstil, vilket förbättrar hälsa, fysisk funktion och symtomens svårighetsgrad.

Långvarig smärta orsakar mycket låg livskvalitet för individen, högre risk för att relationer brister och risk för högre dödlighet, samt leder till höga kostnader för samhället. Det är hög tid att prioritera denna patientgrupp genom att öka kunskapen om långvarig smärta.

Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet

Monica Nordh Halldén, ordförande Reumatikerdistriktet Älvsborg