Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

 Bild: Anders Wiklund/TT
Bild: Anders Wiklund/TT

Ett liv fritt från våld är en mänsklig rättighet!

Att bli utsatt för våld är ett svek. Att bli utsatt för våld där du ska känna dig som tryggast - i hemmet, av de som du ska kunna känna dig som tryggast med - familjen, är ett ännu större svek.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Det blir otroligt svårt för den som blir utsatt att göra motstånd, lämna relationen eller tala om vad man blivit utsatt för. Våldet utövas oftast i hemmet eller på platser där utomstående har dålig insyn. Det gör att våldet ofta kan fortsätta utan att någon utomstående märker något eller reagerar. Livsutrymmet begränsas och individen blir mer och mer isolerad vilket gör att våldet kan fortgå och det eskalerar i takt med isoleringen. Detta resulterar i stort lidande för personer som utsätts och/eller bevittnar detta våld. Lidande som aldrig riktigt lämnar de utsatta och sår som aldrig läker.

I Lilla Edets kommun har vi alarmerande siffror vad gäller våld i nära relationer. CAN-undersökningen (CAN står för Centralförbundet för alkohol- och narkotika upplysning) från 2019 visar att 21 procent av våra ungdomar har bevittnat eller utsatts för våld i hemmiljö. 21 procent! Det är var femte ungdom. Mörkertalet vad gäller anmälningar är stort. Man vågar helt enkelt inte att anmäla.

Vi i individnämndens arbetsutskott fattar de beslut som behöver fattas för att skydda de utsatta från sina förövare. Vi fattar främst beslut i enlighet med Socialtjänstlagen, där vi fattar beslut om skyddat boende och vi placerar familjer, kvinnor och barn för att få det stöd och det skydd de behöver.

Vi sammanträder varannan vecka nästan hela året och nästan varje sammanträde berör vi på något sätt den här typen av frågor. Vi ser, vi skyddar och vi tar de nödvändiga besluten som lagen ger oss i utrymme att fatta för att skydda våra mest utsatta invånare. Vi är också de som ser vilka samhällsekonomiska kostnader denna problematik drar med sig.

Pengar vi alla så gärna hade sett lagts på annat. Detta är varför vi tillsammans står för att vi vill se ett Lilla Edet fritt från våld!

Zara Blidevik (M),

ordförande individnämnden

Peter Spjuth (V),

vice ordförande individnämnden

Frej Dristig (SD),

ledamot individnämnden