Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Stefan Bennhage
Bild: Stefan Bennhage

Exploatera inte Mariedal Östra

På fullmäktige 19 juni ser det ut som att S och C – med stöd av de övriga borgerliga partierna M, L och KD – tänker driva igenom en exploatering av Mariedal Östra, som i dag är ett naturområde. Miljöpartiet de gröna vill av flera skäl att området istället skyddas från exploatering.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Just nu handläggs ett medborgarförslag i Vänersborg, som föreslår att större delen av naturområdet i Mariedal Östra ska bli en så kallad skolskog. Förslaget är undertecknat av ett flertal elever på Mariedalskolan. Utomhuspedagogik är viktigt. Eleverna får praktiska insikter i ekologiska sammanhang och möjlighet att utveckla miljömedvetenhet och ansvar för närmiljön.

Ett annat förslag som också omfattar Mariedal Östra är Miljöpartiets motion om att inrätta ett naturreservat mellan Vänern och Restad gård, från bebyggelsen i väster till Göta älv i öster. Även den handläggningen pågår fortfarande. Bland annat har Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i sitt remissvar skrivit att “området som föreslagits som naturreservat har flera miljöer med så höga värden att det motiverar en reservatsbildning” och att “det är främst naturvärden som ligger till grund för denna bedömning”.

Vänersborgs kommun håller på att ta fram ett naturvårdsprogram. I översiktsplanen och grönplanen samt i den nya rapporten Hållbar strandutveckling pekas området ut med texten “fokus för utvecklingen bör ligga på att minimera störningarna för såväl djur- och växtliv som för människor som vill uppleva naturen”.

Miljöpartiet ser alla skäl att freda området. En god hushållning med kommunens medel vore att istället fokusera på den fortsatta utvecklingen av nya bostadsområden nära Öxnereds station, och därmed underlätta för dem som pendlar ut ur kommunen.

Att inte exploatera Mariedal Östra är ekonomiskt, socialt och inte minst ekologiskt hållbart.

Miljöpartiet de gröna i Vänersborg