Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Hasse Holmberg/TT
Bild: Hasse Holmberg/TT

Förändring krävs för att behålla plogbilarna

Vintern har kommit och det med besked. Extremväder som detta ställer höga krav på landets vinterväghållning.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Som utförare och vägens hjältar ser vi landets yrkesförare. De som kliver upp och sätter sig i plogbilen när de flesta av oss har flera timmar kvar av vår nattsömn. Deras uppgift är något som vi ser som självklart, att hålla vägar farbara för att vi ska kunna köra till arbete och dagis, att varor och mediciner ska kunna levereras och att sjukhusen ska kunna fortsätta med sin vård. De som i princip kör alla sina vakna timmar under perioder som dessa. En åttatimmars arbetsdag är inte att tänka på. De står dessutom på jour stora delar av vintersäsongen och förväntas släppa allt så fort de blir utkallad. Det spelar ingen roll om det är julafton eller nyår, vardag eller helg, dag eller natt. Det är alltså ett krävande arbete ur flera aspekter som kräver en förstående familj. Ett arbete som dessutom alla verkar anse sig ha rätt att klaga på.

Vinterväghållningen upphandlas av Trafikverket och kommunerna, sköts av en driftentreprenör och utförs av kontrakterade åkeriföretag. Som utförare kan du i de flesta fall inte påverka prioriteringen för när eller vilka åtgärder som ska sättas in utan det är driftentreprenören som gör bedömningen.

Det finns flera problem med driften och upphandlingen av vinterväghållningen. Driftområdena är för stora vilket gör att det bara är fåtal större entreprenadföretag som klarar av att lägga anbud. Få företag vågar och kan stå med resurser som de inte vet om det kommer få betalt för. Vissa vintrar kräver lite plogning och halkbekämpning, andra vintrar ser helt annorlunda ut, likt den situation vi nu ser.

Leden från beställare till utförare är för många. Alla led kräver ersättning vilket gör att det inte blir många kronor över till utföraren. Detta har lett till att färre är villiga att ta på sig ett ploguppdrag. Som åkeriföretag förväntas du ständigt stå beredd att rycka ut vilket gör att du inte kan ta på dig andra uppdrag samtidigt som ekonomin inte går runt med den låga grund- och jourersättning som utgår.

Vi ser förbättringsområden:

- Det måste sluta upphandlas efter principen lägsta anbud vinner. Lägsta pris kommer alltid att bekostas av något annat, ofta förarnas arbetsmiljö. Företag som jobbar med miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö, ex genom Fair Transport, måste värderas högre för att vi ska nå en hållbar transportsektor.

- Vi vill bryta ut vinterväghållningen och upphandla dessa akuta åtgärder separat i driftområdena.

Thomas Hammarström

Regionchef, Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland

Morgan Stahlgård

Ordförande, Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland