Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Jonas Ekströmer/TT
Bild: Jonas Ekströmer/TT

För GrönBlå Samverkan är en god löneutveckling viktigt

Replik på "Vi har tröttnat på att vara osynliga!"

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Låt oss börja med att hålla med er företrädare för kommunal om vikten och betydelsen av undersköterskornas arbete inom sjukvården. Precis som ni skriver så krävs olika professioner för att hålla igång verksamheterna och ge patienterna den vård de behöver. För oss inom den politiska ledningen, GrönBlå Samverkan, är det viktigt att medarbetarna har en god löneutveckling och vi har från centralt håll bland annat arbetat för att tillse att det finns karriärutvecklingsmodeller för olika yrkeskategorier, bland annat undersköterskor, skötare och barnsköterskor. Något som ni också nämner i er debattartikel. Detta är något som man ansvarar för att arbeta med på verksamhetsnivå, vilket också omfattar kompetensförsörjningsplaner. Men vi har under flera år avsatt medel till kompetensutvecklings- och fortbildningsinsatser för undersköterskor/barnsköterskor/skötare. År 2022 har nästan 32 miljoner kronor avsatts till förstärkt yrkesintroduktion för nyanställda för kompetensutvecklingsinsatser. Därtill finns möjligheter till YH-utbildning till undersköterska vid folkhögskolorna och även utbildning till specialistundersköterska i akutvården. Men vi vill ändå vill understryka att vi anser detta vara av stor vikt från politiskt håll.

Det vi framför allt också har gjort under senare år från den politiska ledningen, är lönesatsningar, som även inkluderar undersköterskor. Vi började för några år sedan med en kraftig satsning på att höja ob-tilläggen som mottogs väldigt positivt. I årets budget har vi gjort den största satsningen på löner i sjukvården hittills. Den omfattar totalt 700 miljoner kronor under tre år och handlar om att nå konkurrenskraftiga och jämställda löner. Det är en satsning som ligger utanför ordinarie löneöversyn och som hanteras på respektive förvaltning och som inkluderar undersköterskor under 2023. Vi kan tyvärr inte göra allt samtidigt så satsningen kommer pågå under tre år och vidgas till fler yrkeskategorier och alltså även omfatta undersköterskor.

Vi är i den politiska ledningen medvetna om att det på vissa håll och områden är besvärligt att rekrytera och motivera unga till utbildningar inom vård och omsorg. Vi är också medvetna om kommande pensionsavgångar. Även här ser vi vikten av de lönesatsningar som vi gjort och nu gör, liksom att det finns karriärutvecklingsmodeller som en del i att attrahera och inte minst behålla våra medarbetare inom sjukvården och det inkluderar självklart våra undersköterskor.

Johnny Magnusson (M)

regionstyrelsens ordförande

Linn Brandström (M)

regionråd och ordförande personalutskottet