Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: JANERIK HENRIKSSON / TT
Bild: JANERIK HENRIKSSON / TT

Förslag för förbättrad grundskola kommer bevakas

Replik
Svar på "Våga begränsa skolvinster, Centern".

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Som ombud till partistämman från Centerpartiet i Vänersborg kan jag försäkra Åsa att de förslag för en förbättrad grundskola kommer bevakas. Tycker det är bra att man på nationell nivå lyssnat in gräsrötternas synpunkter bland annat från Vänersborg. Kösystemet måste ändras, ansvarsfördelning mellan kommunal och fristående skola utjämnas. Vidare behöver de nationella proven vara normerande och rättas nationellt för att motverka betygsinflation och för att minska lärares administrativa börda. Man ska heller inte ”stirra sig blind på” betygsresultaten utan en viktig del i sammanhanget är kunskapsprogressionen hos varje elev. Det är så vi kan mäta en del av kvalitén hos både kommunala och fristående skolor.

Förutom de runt 600 motioner som kommer behandlas föreslås nu bland annat följande:

1) Kommuner och friskolor ska ha ett gemensamt ansvar för skolplatser.

Idag är det kommunens ansvar att bereda plats för alla barn i kommunen, från och med förskoleklass. Vi vill att huvudmän, fristående som kommunala, delar på ansvaret då till exempel en nedlagd skola skapar kostnader för närliggande skolor. En lösning vore att fristående skolor måste ta höjd ekonomiskt för att kunna kompensera mottagande skolor vid en eventuell skolnedläggning.

2) Ett aktivt, obligatoriskt och samordnat skolval.

Skolvalet behöver utvecklas för att fler ska välja skola och fler komma in på sitt förstahandsval. Vi vill ha ett obligatoriskt skolval genom samordnad antagning, som kommunerna ansvarar för men som ger full insyn för alla huvudmän. En avgörande del är att både Skolverket och huvudmännen erbjuder stöd och lätt tillgänglig information om skolvalet för att fler familjer ska kunna göra medvetna val.

3) Ändra kösystemet för att öppna upp skolvalet.

Kösystemet för friskolorna behöver öppnas upp för fler. Vi måste komma bort från att vårdnadshavare ställer sina barn i kö orimligt tidigt. För att fortsatt ge vårdnadshavare och fristående skolor planeringsförutsättningar vill vi att det ska finnas möjlighet till kö, men att tiden begränsas till tre år före skolstart och att det maximalt får uppta 50 procent av platserna.

Mats Andersson (C)

gruppledare Vänersborgs kommun