Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Stefan Bennhage
Bild: Stefan Bennhage

Ge invånarna möjlighet till delaktighet och inflytande

Invånarnas engagemang är en tillgång när vår kommuns framtid formas. Ett aktivt arbete med invånardialog ökar delaktigheten i utvecklingen.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Invånarna vill vara delaktiga i beslut som rör samhällsutvecklingen. Syftet med invånardialog är att förtroendevalda ska få ett bredare underlag för att fatta bra och hållbara beslut. Dialogen skapar delaktighet genom att ge invånarna möjlighet till inflytande. Den ökar också invånarnas insyn i beslutsgången i kommunen.

Genom invånardialog får förtroendevalda och tjänstepersoner vetskap om kommuninvånarnas idéer som blir en viktig tillgång i arbetet med att utveckla kommunen.

Riktlinjer bör tas fram och innehålla varför kommunen ska arbeta med invånardialog såsom syfte, ambitionsnivå och ansvarsfördelning. Att människor har kontroll över sina egna liv, känner tillit till andra och har möjlighet till inflytande och delaktighet i samhället är ett också ett centralt område för god och jämlik folkhälsa.

De flesta kommuner i närområdet har kommit långt i arbetet med invånardialog, där Orust och Uddevalla är bra exempel. Barns och ungdomars möjlighet till delaktighet och inflytande bör ges särskild uppmärksamhet.

Vi vill att det startas upp ett ungdomsråd som syftar till att öka unga människors möjlighet till inflytande över sin vardag. Ska fungera både som inspiration och rådgivare inför politiska beslut och erbjuder även en ny väg att komma till tals med ungdomar. Elevråden, gymnasieelever och berörda tjänstepersoner bör få i uppdrag att ta fram arbetsformer m.m. för ungas delaktighet och inflytande.

Idéer som kan vara intressant att prova;

• ungdomsforum (årligt möte med politiker)

• medborgarpanel, ungdom

• medborgarförslag, ungdom

• bidrag till genomförande av egna idéer

Socialdemokraterna Lilla Edet

Annette Fransson