Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Stefan Bennhage
Bild: Stefan Bennhage

Ge sjukhusen långsiktiga förutsättningar!

Slutreplik till Johnny Magnusson (M), Kristina Jonäng (C), Conny Brännberg (KD), Jonas Andersson (L) och Ulrika Frick (MP), insändare Ökad tillgänglighet med patientfokus, 7 april.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Personalen på regionens sjukhus har gjort ett fantastiskt arbete under pandemin och trots att arbetsuppgifterna har varit omänskliga så har alla som har behövt vård fått vård. Tyvärr har det inneburit att många får stå i kö för planerad vård och ett första besök. Regionens egna beräkningar visar på att det uppdämda behovet kommer att vara runt 30 000 som väntar på behandling eller operation och 30 000 på ett första besök i slutet av året.

Men 9 av 10 av dem som står i kö idag köade redan innan pandemin, så det är inget nytt problem som går att köpa bort med dyra privata lösningar. Vården behöver få rimliga ekonomiska förutsättningar för att kunna ha tillräckligt med personal och resurser för att göra sitt jobb.

Precis nu sitter sjukhusledningarna och tar fram åtgärdsplaner för att få en ekonomi i balans. Det jobbas med ett tak för antal anställda som det blågröna politiska styret lagt på sjukhusen. Det är helt absurt att mitt i en pandemi låta sjukhusen fokusera på att spara pengar och minska antalet anställda!

Ändå saknas det inte pengar. Västra Götalandsregionen fick 2020 mer statsbidrag än någonsin vilket gjorde att resultatet landade på ett överskott på hela 1,8 miljarder kronor. Även för 2021 pekar prognoserna på överskott i miljardklassen.

Regionens anställda måste få den återhämtning de så väl behöver och en sammanhängande semester. Först när personalen på våra sjukhus har tillräckligt många arbetskamrater finns denna möjlighet. Därför behöver de bli fler, inte färre. Och de behöver få konkurrenskraftiga löner för att vilja stanna kvar. Det är därför som vi socialdemokrater i våra budgetförslag anslagit miljardbelopp till mer personal och höjda löner. Nu närmar vi oss dessutom sommaren när behovet av mer personal, även ett vanligt år, är stort.

Den blågröna ledningen tror att det går att köpa sig ur situationen genom att upphandla mer vård. Det är som att ta ett SMS-lån för att betala huslånet. Vi har inga problem med att upphandla vård i privat regi, men det ska göras för att komplettera den egna vården, inte för att skjuta den i sank. Det finns inte en massa vårdföretag som står med armarna i kors och bara väntar. Tvärtom: Regionens tidigare försök att minska köerna genom att skicka patienter till redan upphandlade vårdbolag har resulterat i att det nu finns en kö på 10 000 personer som står och väntar på privat vård istället.

Regionens sjukhus behöver få långsiktiga, hållbara och rimliga ekonomiska förutsättningar för att bedriva vård istället för den ständiga underfinansiering som den politiska ledningen har ägnat sig åt under alla sina år vid makten. I de nya upphandlingar som föreslås erbjuds de privata bolagen långa avtal upp till fem år, men verkligheten för våra egna sjukhus är att de inte vet vilken ekonomi de har ens nästa år.

Bijan Zainali (S)

Oppositionsregionråd

Carina Åström (S)

Vice ordförande NU-sjukvården

Annica Erlandsson (S)

2:e vice ordförande Norra hälso- och sjukvårdsnämnden