Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

För oss socialdemokrater är det självklart att prioritera trygghet för alla, uttrycker debattören. Bild: Stefan Bennhage
För oss socialdemokrater är det självklart att prioritera trygghet för alla, uttrycker debattören. Bild: Stefan Bennhage

God stadsplanering är A och O för tryggheten

För oss socialdemokrater är det självklart att prioritera trygghet för alla, uttrycker debattören.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Trygghet. Det är en av de viktigaste frågorna för människor, såväl i Trollhättan som i resten av Sverige. Det är också en av de frågor som Socialdemokraterna prioriterar allra mest.

Trygghet har många olika dimensioner. Det handlar om ekonomisk trygghet genom att ha jobb och pension, om att känna sig säker på att få vård och omsorg när den behövs och om att veta att samhället finns där som stöd och hjälp.

Att känna sig säker ute på gator och torg är ytterligare en del av tryggheten. Att ta hand om buset är polisens sak (nationellt har S stärkt polisen både i antal och med resurser, skärpt ett 70-tal straff och infört ett 30-tal nya brottsrubriceringar), men som lokalt parti finns det saker vi kan göra – och som vi också gjort.

Majoritetens trygghetsskapande arbete i samhällsbyggnadsnämnden handlar om eftertanke i stadsplaneringen. God belysning och färre murriga platser gör det lättare att se, och svårare att gömma sig. Detta i kombination med strategiskt placerade övervakningskameror ger ökad säkerhet. Ett annat fokus är att skapa bra mötesplatser, där människor vill vara. När mer ”vanligt folk” rör sig på en plats blir den mindre lockande för ”buset”. Det nya Drottningtorget, anläggandet av Stadsparken och renoveringen av Folkets park och satsningar på grönska och blomsterarrangemang är delar av detta.

För den som har ett funktionshinder är ökad tillgänglighet viktig för tryggheten. Därför är också det ett område vi prioriterar.

”Lekplatsstaden” Trollhättan är numera ett välkänt epitet. Temalekplatser som Macken i Maria Alberts park och Skrotnisses på Spikön har fått mer traditionella, men moderna, uppföljare runt om i stan. Och det är en satsning vi vill fortsätta med. Målet är att ha riktigt bra lekplatser i alla delar av staden – givetvis även på landsbygden.

Vad vi däremot inte vill ha är ett 16 våningshus med hotell och lägenheter på Arena Älvhögsborg. Till skillnad mot Moderaterna i Trollhättan vill vi se en lägre byggnad. En för stor verksamhet riskerar att leda till stora trafikproblem i området och dessutom påverkas kulturmiljön kring älvrummet ett alltför högt hus, något som Länsstyrelsen redan påpekat.

Vi vill inte heller att nya slussar förstör vare sig kulturmiljöer, bostäder eller rekreationsområden. Här är vår inställning tydlig: Nya slussar ska byggas i befintlig sträckning, eller delar av densamma. Och vi vill också ha en konsekvensutredning av hur centrala staden – Österlånggatan, Strandgatan, Spikön, Klaffbron med mera – påverkas av den utbyggnad som Trafikverket vill ha. Det är viktigt, inte minst för att kunna fortsätta den utveckling av centrum som vi i majoriteten har påbörjat.

Säker trafikmiljö är ytterligare en dimension av tryggheten. Det gäller inte minst för gående och cyklister. Arbetet med en ny gågata är planerat att starta 2023 och runt om i staden har satsningar på nya gång- och cykelvägar gjorts. Det är satsningar som vi vill fortsätta med, såväl i tätorten som på landsbygden. Cykelvägen till Sjuntorp ska färdigställas och får vi bara med oss regionens politiker och Trafikverket, om att få bygga utmed befintlig väg, blir det cykelvägar till både Åsaka och Öresjö inom kort.

Allt detta är saker som kostar pengar. För oss socialdemokrater är det självklart att prioritera trygghet för alla, istället för sänka skatten och gynna dem mest som redan har mest. I höstens val gör du din prioritering.

Mikael Sundström (S)

ordförande för samhällsbyggnadsnämnden i Trollhättan