Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Andreas Hillergren/TT
Bild: Andreas Hillergren/TT

”Hälsosamma scheman” existerar inte och central schemaläggning måste bort

Att kalla de scheman som medarbetarna har inom vård- och omsorg, för ”Hälsoscheman”, är befängt och är långt därifrån.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Vi inom oppositionen är djupt oroade för både personalen och omsorgstagarna inom Trollhättans stad som utsätts för dessa centralt lagda scheman. Ursprungligen kallades dessa scheman för ”Hälsoscheman”. Men bemanningsmodellen är en del av uppgörelsen mellan SKR och Kommunal som kom till för att införa heltidsarbete som norm inom välfärden senast 2021. Bemanning 2021 bygger på att planera bemanningen utifrån omsorgstagarens behov, hållbara scheman och en budget i balans. Finns inget som talar för hälsosamma scheman för personalen.

Trollhättans stad anställde en projektledare, en lokal överenskommelse gjordes med Kommunal och en handbok togs fram, Bemanning 2021. Majoriteten i Omsorgsnämnden tog sedan ett beslut under 2019 att optimera schemaläggningen och använda tiden på ett ekonomiskt sätt. Genom att ändra på arbetspassens längd och förläggning under dygnet så skulle bättre bemanning möjliggöras och kostnaderna skulle sänkas med 8 miljoner.

Hur har det då blivit? Ja, utvecklingen har väl gått åt helt fel håll kan man säga.

Sjukfrånvaron är fortsatt hög inom Omsorgsförvaltningen, hemtjänsttagarna fick under 2020 träffa i medeltal 20 olika personal hos sig inom en 14-dagarsperiod (bottenplats 284 av 290 kommuner) och något sparande på åtta miljoner har inte kunnat redovisas för nämnden.

Vi som politiker nås ständigt av insändare i tidningen, personliga mejl och telefonsamtal. Medarbetare orkar inte fler nattpass, fler delade turer, tätare helgtjänstgöring och orimliga veckoscheman. Vi vet också att enhetschefer och gruppledare ute i verksamheterna får omarbeta dessa scheman för att det ska fungera ute på enheterna.

Ska Trollhättans stad vara attraktiv som arbetsgivare krävs det att man lyssnar på sin personal. Varje enhet och medarbetare är unik och därför måste personalen involveras. Det är ute i verksamheterna som man bäst vet hur bemanningen behövs och ska fördelas. Omsorgstagarna behöver också känna trygghet i att det är samma personal som ger omvårdnaden.

Om inte sittande majoritet under denna mandatperiod kommer att lyssna på den kritik som framförts och är villig att ”göra om - göra rätt”, så lovar jag att vi från Moderaterna kommer att arbeta för att ta bort den centrala schemaläggningen om vi får förtroendet att leda Trollhättan efter valet 2022.

Annicka Johansson (M)