Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Andreas Olsson
Bild: Andreas Olsson

Höga naturvärden finns även i Sydalternativet

Replik
Svar på "Förstör inte fall- och slussområdet".

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Signaturen "Inflyttad Trollhättebo" är förvånad över att trafikverket utreder en ny slussled i det så kallade Norra alternativet. Liknande uttalanden har kommit från kommunens officiella kanaler. Men faktum är att kommunen inte alls borde vara förvånad, då man tidigare tagit höjd för att en ny slussled kan passera genom den delen av staden. I bildandet av naturreservatet Älvrummet framgår att ”Dispens från föreskrifterna ska kunna ges för en eventuell utvidgning och utveckling av befintlig slussled eller anläggande av ny slussled.” Så egentligen borde ingen vara förvånad att trafikverket nu faktiskt utreder Norr, speciellt inte kommunen.

Höga naturvärden finns även i Syd. I utredningen om nationalstadsparken påpekas att ”södra zonens skogsområde är väsentligt för stadens ekologiska system”, där ”Ryrbäckens särskilt höga naturvärden” framhävs. Precis där södra korridoren går.

Det målas fram en bild där hela älvrummet raseras (och alla hus i området måste rivas), hela stadens natur- och kulturmiljöer ödeläggs och att Trollhättan dör om slussar byggs i Norr. I Syd finns ingenting förutom ett fåtal husägares intressen. Fakta är att det är helt fel, vilket belyses här och i tidigare insändare. Viktiga natur- och kulturmiljöer påverkas även i Syd. Många politiker har hittills inte varit medvetna om detta. Hur välgrundad är då översiktsplanen? "Inflyttad Trollhättebo" får gärna utveckla vad hen menar med ”många hus”. Enligt trafikverket handlar det om ett till tre hus i det Norra alternativet. Är det acceptabelt om dessa går att flytta?

Trafikverket har redan detaljstuderat skissen i Hallmanutredningen och insett att den inte håller. Om de återigen ska granska Hallmanutredningen ska de utreda syftet med den – utveckla eller lägga ned Vänersjöfarten, inget annat. Det ligger dock inte på trafikverkets bord att göra detta i nuläget. Den frågan får våra politiker driva.

Det trafikverket ska göra nu är att sakligt beskriva påverkan på boende, miljö, klimatet, friluftsliv, natur- och kulturmiljöer, kostnad och inte minst barnperspektivet, utöver det ”trafiktekniska”. Dessa faktorer borde även vara viktiga för kommunen. Med grundläggande karttekniska kunskaper inser man att det är betydligt mer mängd berg som ska bort i Syd, vilket ger ett högre klimatavtryck än Norr. Utöver det går man igenom ett villakvarter, byggnadsminnen och naturreservat. Syd har flest nackdelar. Om Trollhättan ska vara en miljökommun och bidra till minskad klimatpåverkan så kan man inte tillåta att slussarna byggs i Syd.

Trollhättebor mot en slussled i Syd - Slussuppropet