Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Anders Wiklund/TT
Bild: Anders Wiklund/TT

Högskoleförberedande program förmår inte att förbereda

Ånyo har läget för högre utbildning i Sverige aktualiserats på ledarplats i TTELA 8 april. Karin Pihl noterar att studenterna ”pluggar för lite”, brister i förkunskaper och saknar ”förmåga att skriva och förstå längre texter”.

Det här är en insändare. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Vill du svara på insändaren eller skriva en egen? Gör så här.

Att gymnasieskolans högskoleförberedande program inte förmår att förbereda för högskolestudier är ett allvarligt problem och för detta bär Skolverk och ansvariga politiker det yttersta ansvaret. Lika lite som det är en professionell symfoniorkesters uppgift att komplettera en orkestermusikers bristfälliga färdighet på sitt instrument, lika lite är det högskolans sak att komplettera en students gymnasiala förkunskaper.

Men när Karin Pihl riktar udden mot högskolornas uppdrag om breddad rekrytering, blir dock hennes kritik delvis orättvis. Det är inte breddad rekrytering i sig som är boven i dramat. Ej heller är det uppdragen att ”representera demokratin” och ”stå för mångfald” som ställer till det. En gemensamt finansierad verksamhet som högre utbildning måste ju vara en aktiv del i ett demokratiskt samhällsbygge och utan mångfald råder ofrånkomligen enfald. Universitet och högskolor har en berättigad uppgift i att göra sig tillgängliga för potentiella studenter i underrepresenterade samhällsgrupper. Utan åtgärder i denna riktning skulle vi idag inte ha haft halv- och kvartfartskurser, distanskurser och nätundervisning, något som varit av betydelse för förvärvsarbetande eller äldre studenter och för dem som inte bor i närheten av en högskoleort.

Men den skarpa gränsen för högskolornas anpassning går vid förkunskaperna och högskoleförberedelsen. Att bibringa dem är gymnasieskolans och vuxenutbildningens uppgift, i enlighet med högskolans krav. Och högskolans breddade rekrytering förutsätter en breddad högskoleförberedelse i gymnasieskolan. En kunskapsnation byggs underifrån.

Erik Bohlin

docent i latin, Göteborgs universitet